одобрен

Хоспитализации по класове МКБ-10 за 2018 г.

Уникален идентификатор:  d23e76f1-ab36-4be6-8c86-5cad00ad31a6

здравеопазване хоспитализации

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-03 14:12:56
  • Създаден от: mariyana_mincheva
  • Последна промяна: 2020-02-03 14:12:56

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните заведения по класове през 2018 г.

Класове по МКБ-10 Брой На 100 000 население Структура (%)
Общо 2 401 759 34 188.6 100.0
I. Някои инфекциозни и паразитни болести 47 835 680.9 2.0
II. Новообразувания 182 252 2 594.3 7.6
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм 22 671 322.7 0.9
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата 72 220 1 028.0 3.0
V. Психични и поведенчески разстройства 39 489 562.1 1.6
VI. Болести на нервната система 71 554 1 018.6 3.0
VII. Болести на окото и придатъците му 70 935 1 009.8 3.0
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък 37 036 527.2 1.5
IX. Болести на органите на кръвообращението 325 543 4 634.0 13.6
X. Болести на дихателната система 222 124 3 161.9 9.3
XI. Болести на храносмилателната система 216 654 3 084.0 9.0
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан 54 653 778.0 2.3
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 129 454 1 842.8 5.4
XIV. Болести на пикочо-половата система 160 773 2 288.6 6.7
XV. Бременност, раждане и послеродов период 126 397 1 799.2 5.3
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период 22 757 323.9 0.9
XVII. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации 6 652 94.7 0.3
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде 29 266 416.6 1.2
XIX. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини 144 616 2 058.6 6.0
XXI. Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби1) 418 878 5 962.7 17.4
1) Вкл. 42 758 здрвави живородени.