одобрен

Регистър на даренията-2016 г. в Община Мирково

Уникален идентификатор:  d27b7747-d2e0-420c-88bf-04191e3640f1

дарения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-02 15:43:55
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:14:57
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 2


РЕГИСТЪР
НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ В ОБЩИНА МИРКОВО ЗА 2016 г.


ПО
РЕД
ДАТА НА
ПОЛУЧАВАНЕ ДАРИТЕЛ ДАРЕН ВИД НА
ДАРЕНИЕТО
СТОЙНОСТ
В ЛЕВА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
ДАРЕНИЕТО/ ВОЛЯ НА
ДАРИТЕЛЯ
1 2 3 4 5 5 7
1. 09.02.2016 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Фитнес оборудване - Оборудване на фитнес
зала в Спортен
комплекс „Мирково“
2. 09.03.2016 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 2 000,00 Организиране на
кукерски фестивал по
случай Сирни заговезни
3. 12.03.2016 НСОРБ Община Мирково Офис техника и
хардуер
24 082,80 Обезпечаване нуждите
на Общинска
администрация -
Мирково
4. 03.05.2016 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 4 500,00 Традиционен събор на
с. Мирково и седми
фестивал на детското
творчество „С поглед
към бъдещето“
5. 05.08.2016 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково СМР на обект
„Енергоефективни
мероприятия за
сградите на ОДЗ
„Дора Габе“,
с. Мирково“
130 265,39 ОДЗ „Дора Габе “
6. 18.08.2016 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 350,00 Реклама на

Страница 2 от 2

забележителности в
изданието „Пътен атлас
България -100
национални
туристически обекта:
манастирите в
България“ на ИК
„Домино“
7. 10.10.2016 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Допълнителни
СМР на обект
„Енергоефективни
мероприятия за
сградите на ОДЗ
„Дора Габе“,
с. Мирково“
9 574,56 ОДЗ „Дора Габе“
8. 11.10.2016 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 4 500,00 Закупуване на
интерактивни дъски за
ОУ „Г. Бенковски“
9. 15.12.2016 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 30 000,00 Техническата,
образователната,
социалната
инфраструктура и
Коледните и
Новогодишни празници