одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КНЕЖА - 23.05.2019г.

Уникален идентификатор:  d2863a2b-f7dd-4ce5-be49-8d86f746ed7c

Описание:

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КНЕЖА - 23.05.2019г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-13 11:51:09
  • Създаден от: svetlana_hinkina
  • Последна промяна: 2019-09-13 11:51:09

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

Землище Имот № Площ в дка. категория местност НТП статут Ползвател срок на дог. край на дог.
1 Кнежа 734050 72,700 3 Мерата пасище наем Христо Гълъбинов Чарапански 5 години 23.04.2019 г.
2 Кнежа 274002 95,000 5 Конунски дол пасище наем Венцислав Светлинов Пахарски 5 години 24.04.2019 г.
3 Кнежа 275001 60,000 5 Конунски дол пасище наем Венцислав Светлинов Пахарски 5 години 24.04.2019 г.
4 Кнежа 305001 150,000 4 Конунски дол пасище наем Веселин Ангелов Велчев 5 години 25.04.2019 г.
5 Кнежа 734082 114,500 3 Мерата пасище наем Красимир Стефанов Аладжов 5 години 28.04.2019 г.
6 Кнежа 305001 71,000 4 Конунски дол пасище наем Ивка Димитрова Занкова 5 години 28.04.2019 г.
7 Бреница О62004 107,600 3 Лъката пасище наем Драгомир Стефчов Данчовски 5 години 28.04.2019 г.
8 Бреница О62084 57,400 3 Лъката пасище наем Драгомир Стефчов Данчовски 5 години 28.04.2019 г.
9 Бреница О60004 42,000 3 Селски върбак пасище наем Драгомир Стефчов Данчовски 5 години 28.04.2019 г.
10 Кнежа 730026 54,900 3 Мерата пасище наем Костадин Цветанов Пелков 5 години 29.04.2019 г.
11 Кнежа О97001 23,100 5 Върбишки дол пасище наем Костадин Цветанов Пелков 5 години 29.04.2019 г.
12 Кнежа 730026 25,500 3 Мерата пасище наем Кръстю Димчов Ангелов 5 години 29.04.2019 г.
13 Кнежа 730026 66,200 4 Мерата пасище наем Димчо Кръстев Ангелов 5 години 29.04.2019 г.
14 Кнежа 271051 127,900 4 Конунски дол пасище наем Димчо Кръстев Ангелов 5 години 29.04.2019 г.
15 Кнежа 271026 76,000 4 Конунски дол пасище наем Димчо Кръстев Ангелов 5 години 29.04.2019 г.
16 Кнежа 734061 49,900 3 Мерата пасище наем Димчо Кръстев Ангелов 5 години 29.04.2019 г.
17 Кнежа 837001 51,500 5 Пасище пасище наем Цветослав Ангелов Паньовски 5 години 29.04.2019 г.
18 Лазарово 115001 23,200 3 Около село пасище наем Руслан Наков Драмалиев 5 години 29.04.2019 г.
19 Лазарово 117001, 135001 136,800 3 Около село пасище наем Руслан Наков Драмалиев 5 години 29.04.2019 г.
20 Лазарово 119001, 134001 3 Около село пасище наем Руслан Наков Драмалиев 5 години 29.04.2019 г.
21 Лазарово 139001 82,300 3 Около село пасище наем Марин Павлов Маринов 5 години 29.04.2019 г.
22 Лазарово 123001, 124001 37,700 4 Около село пасище наем Марин Павлов Маринов 5 години 29.04.2019 г.
23 Кнежа 305001 110,000 4 Конунски дол пасище наем Николай Дамянов Войков 5 години 29.04.2019 г.
24 Лазарово 123001 120,000 4 Около село пасище наем Пламен Генов Дочовски 5 години 29.04.2019 г.
25 Лазарово 139001 55,000 3 Около село пасище наем Пламен Генов Дочовски 5 години 29.04.2019 г.
26 Кнежа 837001 85,000 5 Пасище пасище наем Венцислав Николаев Нанов 5 години 29.04.2019 г.
27 Кнежа 305001 155,000 4 Конунски дол пасище наем Любомир Димитров Митев 5 години 30.04.2019 г.
28 Кнежа 305001 53,500 4 Конунски дол пасище наем Здравко Валериев Трънски 5 години 30.04.2019 г.
29 Кнежа О97001 70,000 5 Върбишки дол пасище наем Петър Илиев Матовски 5 години 30.04.2019 г.
30 Кнежа 733053 74,300 3 Мерата пасище наем ЕТ"Стаси - Тодор Кутински" 5 години 07.05.2019 г.
31 Кнежа 733010 25,200 3 Мерата пасище наем ЕТ"Стаси - Тодор Кутински" 5 години 07.05.2019 г.
32 Кнежа 332022 152,500 5 Гостиля пасище наем Тихомир Илиев Радомирски 5 години 08.05.2019 г.
33 Еница ООО262 106,900 3 Смрадликите пасище наем Дило Александров Дилов 5 години 08.05.2019 г.
34 Еница ОООО10 48,100 3 Канчовското пасище наем Дило Александров Дилов 5 години 08.05.2019 г.
35 Еница ООО251 95,000 3 Смрадликите пасище наем Ралица Симеонова Иванова 5 години 08.05.2019 г.
36 Кнежа 305001 75,800 4 Конунски дол пасище наем Стилиян Ивайлов Кръстев 5 години 08.05.2019 г.
37 Кнежа 328008, 327001 142,500 5 Гостиля пасище наем Стилиян Ивайлов Кръстев 5 години 08.05.2019 г.
38 Бреница О62183 119,500 3 Лъката пасище наем Ивайло Пешов Дочовски 5 години 08.05.2019 г.
39 Лазарово 117001, 119001 180,000 3 Около село пасище наем Иво Ценков Иванов 5 години 09.05.2019 г.
40 Лазарово 134001, 133001 3 Около село пасище наем Иво Ценков Иванов 5 години 09.05.2019 г.
41 Лазарово 132001, 131001 3 Около село пасище наем Иво Ценков Иванов 5 години 09.05.2019 г.
42 Лазарово 130001, 129001 3 Около село пасище наем Иво Ценков Иванов 5 години 09.05.2019 г.
43 Бреница О62084 60,000 3 Лъката пасище наем Боян Светославов Мишковски 5 години 09.05.2019 г.
44 Лазарово 112002 55,000 3 Около село пасище наем Павлин Василов Петков 5 години 09.05.2019 г.
45 Кнежа 326003 240,000 5 Гостиля пасище наем Стела Стоянова Йолова 5 години 10.05.2019 г.
46 Кнежа 733053 97,300 3 Мерата пасище наем Стоян Кръстев Йолов 5 години 10.05.2019 г.
47 Кнежа 733010 68,200 3 Мерата пасище наем Стоян Кръстев Йолов 5 години 10.05.2019 г.
48 Кнежа 732055 44,500 3 Мерата пасище наем Стоян Кръстев Йолов 5 години 10.05.2019 г.
49 Кнежа 733053 34,000 3 Мерата пасище наем Данаил Цеков Андровски 5 години 10.05.2019 г.
50 Еница 260004 24,200 6 Смрадликите пасище наем Васил Ангелов Ценков 5 години 10.05.2019 г.
51 Еница О00206,О00251 70,800 6 Смрадликите пасище наем Васил Ангелов Ценков 5 години 10.05.2019 г.
52 Кнежа 837001 150,000 5 Пасище пасище наем Виктор Божидаров Занков 5 години 13.05.2019 г.
53 Бреница О07001 67,500 3 Камъка пасище наем Светослав Савчов Андреевски 5 години 14.05.2019 г.
54 Кнежа 305001 140,000 4 Конунски дол пасище наем Нино Сашов Нинов 5 години 14.05.2019 г.
55 Кнежа 305001 57,000 5 Конунски дол пасище наем Бисер Сашов Нинов 5 години 14.05.2019 г.
56 Кнежа 987001, 984001 159,500 Конунски дол пасище наем Бисер Сашов Нинов 5 години 14.05.2019 г.
57 Лазарово 115001 59,000 3 Около село пасище наем Йоана Христова Дилова 5 години 14.05.2019 г.
58 Лазарово 123001 61,000 3 Около село пасище наем Йоана Христова Дилова 5 години 14.05.2019 г.
59 Бреница О007001 310,000 3 Камъка пасище наем ЕТ"Иван Дановски" 5 години 15.05.2019 г.
60 Еница О00010 75,000 3 Канчовското пасище наем Мирчо Милев Мирчев 5 години 19.05.2019 г.
61 Кнежа 276001 200,100 5 Конунски дол пасище наем Кооперация Зора - Кнежа 5 години 20.05.2019г.
62 Кнежа 327001 50,000 5 Гостиля пасище наем Кооперация Зора - Кнежа 5 години 20.05.2019г.
63 Кнежа 733053 38,100 3 Мерата пасище наем Кооперация Зора - Кнежа 5 години 20.05.2019г.
64 Кнежа О97001 107,000 5 Върбишки дол пасище наем Валери Маринов Петровски 5 години 30.05.2019 г.
65 Кнежа О95004 14,100 4 Ненов геран пасище наем Валери Маринов Петровски 5 години 30.05.2019 г.
66 Кнежа 837008 73,000 3 Мерата пасище наем Валери Маринов Петровски 5 години 30.05.2019 г.
67 Лазарово 120001 9,646 3 Около село пасище наем Алекси Митков Бешков 4 години 29.05.2019 г.
68 Лазарово 125001 1,400 3 Около село пасище наем Алекси Митков Бешков 4 години 29.05.2019 г.
69 Лазарово 126001 63,955 3 Около село пасище наем Алекси Митков Бешков 4 години 29.05.2019 г.
70 Лазарово 120001, 126001 90,000 3 Около село пасище наем Марин Павлов Маринов 4 години 29.05.2019 г.
71 Бреница О62180 76,700 3 Лъката пасище наем Андрей Петров Буковски 4 години 29.05.2019 г.
72 Кнежа 343004, 734091, 748015, 323004, 093003, 095005 504,000 4 Мирчовец, Бебов дол, Гостиля, Ненов геран пасище наем Иво Иванов Стайов 5 години 16.03.2023 г.
73 Кнежа 734048 18,900 3 Мерата пасище наем Красимир Стефанов Аладжов 5 години 16.03.2023 г.
74 Лазарово 145005 50,400 3 Около село пасище наем Бояна Цветанова Данова 5 години 16.03.2023 г.
75 Кнежа 730037 53,550 3 Мерата пасище наем Никола Йонков Пискулийски 5 години 16.03.2023 г.
76 Бреница О62180 61,950 3 Лъката пасище наем Добромир Валентинов Мишовски 5 години 16.03.2023 г.
77 Кнежа 748015 89,600 4 Трите декара пасище наем Кооперация Зора - Кнежа 5 години 16.03.2023 г.
78 Кнежа 275004 21,000 5 Конунски дол пасище наем Венцислав Светлинов Пахарски 5 години 16.03.2023 г.
79 Кнежа 734060 95,600 3 Мерата пасище наем Костадин Цветанов Пелков 5 години 16.03.2023 г.
80 Кнежа 735019 56,700 3 Криволя пасище наем Гошо Йорданов Дамяновски 5 години 16.03.2023 г.
81 Бреница О62180 32,600 3 Лъката пасище наем Драгомир Стефчов Данчовски 5 години 16.03.2023 г.
82 Кнежа 275004 126,000 5 Конунски дол пасище наем Василена Емилова Стоянова 5 години 16.03.2023 г.
83 Бреница ОО7003 84,000 3 Камъка пасище наем Цонка Стефанова Мишковска 5 години 20.04.2023 г.
84 Кнежа 734091 155,400 3 Мерата пасище наем Цеко Кръстев Ангелов 5 години 20.04.2023 г.
85 Кнежа 326005, 327001 29,400 5 Гостиля пасище наем Цветослав Ангелов Паньовски 5 години 20.04.2023 г.
86 Кнежа 326005 32,600 5 Гостиля пасище наем Стилиян Ивайлов Кръстев 5 години 20.04.2023 г.
87 Бреница ОО7002 103,950 3 Камъка пасище наем Светослав Савчов Андреевски 5 години 20.04.2023 г.
88 Кнежа 097001, 987001, 275004 183,700 5 Конунски дол, Ненов геран пасище наем Пламен Данаилов Пацовски 5 години 20.04.2023 г.
89 Кнежа О95004 37,000 4 Ненов геран пасище наем Николай Дамянов Войков 5 години 20.04.2023 г.
90 Кнежа 305050 21,000 4 Конунски дол пасище наем Любомир Димитров Митев 5 години 20.04.2023 г.
91 Кнежа 305050 32,200 4 Конунски дол пасище наем Ивка Димитрова Занкова 5 години 20.04.2023 г.
92 Бреница ОО7002 72,100 3 Камъка пасище наем Ивайло Пешов Дочовски 5 години 20.04.2023 г.
93 Бреница ОО7002 176,400 3 Камъка пасище наем ЕТ"Иван Дановски" 5 години 20.04.2023 г.
94 Кнежа 735019, 620002 53,600 3 Съсека, Криволя пасище наем Емил Георгиев Ружов 5 години 20.04.2023 г.
95 Кнежа О93003 26,600 4 Ненов геран пасище наем Валери Маринов Петровски 5 години 20.04.2023 г.
96 Бреница ОО7002 21,000 3 Камъка пасище наем Боян Светославов Мишковски 5 години 20.04.2023 г.
97 Кнежа 305050 336,000 4 Конунски дол пасище наем Борислав Първанов Бачийски 5 години 20.04.2023 г.
98 Кнежа 730037 66,200 4 Мерата пасище наем Димчо Кръстев Ангелов 5 години 29.04.2019 г.
99 Кнежа 434061 97,600 3 Мерата пасище наем Димчо Кръстев Ангелов 5 години 29.04.2019 г.
100 Кнежа 37376.305.49 13,144 4 Конунски дол пасище безвъзмездно ИА"Борба с градушките", РД "Борба с градушките" Враца област 10 години 11.01.2029 г.
101 Лазарово 112002 179,550 3 Около село пасище наем Данаил Красимиров Дамянов 5 години 30.09.2024 г.
101 Кнежа 343004, 734091, 748015, 323004, 093003, 095005 445,617 4 Мирчовец, Бебов дол, Гостиля, Ненов геран пасище наем Иво Иванов Стайов 5 години 16.03.2023 г.
102 Бреница ОО7002 79,400 3 Камъка пасище наем Светослав Савчов Андреевски 5 години 20.04.2023 г.
103 Кнежа 37376.733.53 126,000 5 Конунски дол пасище наем Василена Емилова Стоянова 5 години 16.03.2023 г.
Кнежа 37376.97.1, 37376.987.1 159,800 4 Ненов геран, Конунски дол пасище наем Пламен Данаилов Пацовски 5 години 20.04.2023 г.