Набор от данни:  Регистър читалища

одобрен

Регистър читалища

Уникален идентификатор:  d28e5234-876b-4807-bbef-d71e467554d3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 18:32:30
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 18:32:30