одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост 2019 год.

Уникален идентификатор:  d2a84463-6834-4890-9137-9018999c031f

Описание:

2019 год.

имоти разпоредителни сделки РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-10-01 12:03:03
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2020-10-01 12:03:03