одобрен

Списък на административните услуги, предоставяни от РИОСВ-Велико Търново

Уникален идентификатор:  d2bca06c-30d1-4d65-9765-2f9c7954d26c

услуги основание такси

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-03-28 13:33:25
  • Създаден от: milka_asenova
  • Последна промяна: 2019-03-28 13:33:25