одобрен

ОБУЧЕНИ ПО ПРОГРАМА "ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ"

Уникален идентификатор:  d34f3fb3-aa39-44ae-a4a1-8872b995f1ed

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 13:57:14
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 13:57:14

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - ДК-1 - Текстообработка (по ECDL) - базов 532 532 256 16
2020 - ДК-2 - Текстообработка (по ECDL) - за напреднали 528 528 295 15
2020 - ДК-3 - Електронни таблици (по ECDL) - базов 1081 1081 643 32
2020 - ДК-4 - Електронни таблици (по ECDL) - за напреднали 866 866 530 26
2020 - ДК-5 - Анализ и визуализация на бази данни - базов 457 457 292 14
2020 - ДК-6 - Анализ и визуализация на бази данни - за напреднали 228 228 134 7
2020 - ДК-7 - Информационна и медийна грамотност 340 340 210 10
2020 - ДК-8 - Колаборативна работа в дигитална среда 478 478 280 14
2020 - ДК-9 - Умения за работа с презентационен софтуер 635 635 317 18
2020 - ДК-10 - Разработване на интерактивни онлайн презентации с Prezi 713 713 601 8
2020 - ДК-11 - Защита на личните данни в дигитална среда 1661 1661 1440 17
2020 - ДК-12 - Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация 388 388 346 7
2020 - ДК-13 - Звук и видео в Power Point 2010 369 369 332 5
2020 - ДК-14 - Въведение в цифровите права 226 226 161 7