одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Уникален идентификатор:  d3781561-7214-4c19-b12c-b7010705c2e0

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2021-02-12 14:10:45
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2021-02-12 14:10:45