одобрен

Обучени по програма "Управление и лична ефективност"

Уникален идентификатор:  d3b4f2a9-db50-4410-ba10-7b6f5e1a84bf

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:33:24
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:47:50
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - УМ-1 - УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 24 22 20 1
2016 - УМ-2 - УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ВНЕДРЯВАНЕ НА CAF 27 24 24 1
2016 - УМ-3 - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 74 74 70 3
2016 - УМ-4 - СТРАТЕГИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА 40 40 30 3
2016 - УМ-5 - СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРАТА 72 69 59 4
2016 - УМ-6 - ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ 115 105 88 6
2016 - УМ-7 - ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКИПИ 76 69 53 4
2016 - УМ-8 - КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ 90 86 71 5
2016 - УМ-9 - УМЕНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ПУБЛИКА 122 116 100 10
2016 - УМ-10 - АНАЛИТИЧНИ УМЕНИЯ И КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ 120 114 95 7
2016 - УМ-11 - НОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ 31 26 20 1
2016 - УМ-12 - ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 30 26 18 2
2016 - УМ-13 - УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО НАЧИНИ ЗА УЧЕНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО 25 23 20 2
2016 - УМ-14 - ПРАКТИКУМ ЗА ЕКСПЕРТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 69 69 55 4
2016 - УМ-15 - ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ 105 105 88 6