одобрен

Секции от първи тур

Уникален идентификатор:  d3b8ba8b-c632-40c3-baf9-5343399faff3

избори кмет община общински съвет цик

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-25 15:20:45
  • Създаден от: yurukov
  • Последна промяна: 2018-11-29 01:01:12
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване