одобрен

Период: 2017г.

Уникален идентификатор:  d3bcb89d-d812-463f-9f88-3cb75908949e

общинска собственност сунгурларе

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:04:49
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:04:49

Документ № Населено място Площ

3777 Манолич 158
3778 Манолич 386
3779 Манолич 11033
3780 Манолич 3311
3781 Сунгурларе 2226
3782 Подвис 64
3783 Сунгурларе 11735
3784 Славянци 590
3785 Чубра 60
3786 Сунгурларе 890
3787 Сунгурларе 1080
3788 Славянци 312
3789 Босилково 168
3790 Велислав 397
3791 Лозарево 612
3792 Лозарево 3889
3793 Лозица 800
3794 Чубра 2548
3795 Чубра 1336
3796 Чубра 1591
3797 Чубра 3098
3798 Чубра 310
3799 Чубра 3905
3800 Чубра 445
3801 Чубра 2961
3802 Чубра 598
3803 Чубра 1930
3804 Чубра 3235
3805 Чубра 4861
3806 Чубра 1515
3807 Чубра 3948
3808 Чубра 8334
3809 Чубра 2758
3810 Чубра 3558
3811 Чубра 669
3812 Чубра 920
3813 Чубра 1576
3814 Чубра 2384
3815 Чубра 316
3816 Чубра 984
3817 Чубра 9484
3818 Есен 13440
3819 Есен 7038
3820 Съединение 1335
3821 Горово
3822 Славянци 1058
3823 Славянци 5513
3824 Лозарево 435
3825 Чубра 1115
3826 Чубра 396
3827 Вълчин 2050
3828 Сунгурларе 3334
3829 Бероново 900
3830 Подвис 3711
3831 Подвис 599669
3832 Грозден 321
3833 Манолич 378
3834 Манолич 602
3835 Прилеп
3836 Съединение 392
3837 Съединение 215
3838 Съединение 291
3839 Съединение 363
3840 Съединение 225
3841 Съединение 225
3842 Съединение 226
3843 Съединение 225
3844 Съединение 96
3845 Чубра 1341
3846 Чубра 269
3847 Чубра 1872
3848 Лозарево 2302
3849 Чубра 619
3850 Климаш 321
3851 Дъбовица 123
3852 Дъбовица 376
3853 Дъбовица 417
3854 Дъбовица 645
3855 Вълчин 593
3856 Бероново 121
3857 Везенково 5286
3858 Везенково 1947
3859 Везенково 52005
3860 Везенково 69268
3861 Везенково 794
3862 Везенково 673452
3863 Везенково 3490
3864 Везенково 249232
3865 Везенково 3663
3866 Прилеп 634
3867 Лозарево 2500
3868 Сунгурларе 70
3869 Вълчин 4556
3870 Вълчин 2541
3871 Вълчин 2848
3872 Вълчин 4315
3873 Вълчин 4537
3874 Везенково 18412
3875 Везенково 10634
3876 Везенково 520
3877 Везенково 391
3878 Везенково 389
3879 Везенково 1047
3880 Везенково 1047
3881 Везенково 750
3882 Везенково 499
3883 Везенково 811
3884 Везенково 608
3885 Везенково 840
3886 Везенково 668
3887 Везенково 521
3888 Везенково 300
3889 Везенково 899
3890 Везенково 850
3891 Везенково 927
3892 Везенково 845
3893 Везенково 881
3894 Везенково 914
3895 Везенково 1011
3896 Везенково 1113
3897 Везенково 905
3898 Везенково 990
3899 Везенково 499
3900 Везенково 732
3901 Везенково 910
3902 Везенково 889
3903 Везенково 838
3904 Везенково 771
3905 Везенково 896
3906 Везенково 750
3907 Везенково 364
3908 Везенково 948
3909 Везенково 769
3910 Везенково 850
3911 Везенково 801
3912 Везенково 873
3913 Съединение 1438
3914 Съединение 890
3915 Чубра 1894
3916 Чубра 900
3917 Съединение 1516
3918 Вълчин 864
3919 Сунгурларе 1364
3920 Съединение 514
3921 Съединение 1731
3922 Грозден 3527
3923 Климаш 1292
3924 Съединение 1340
3925 Сунгурларе 926
3926 Сунгурларе 1214
3927 Сунгурларе 3840
3928 Сунгурларе 4524
3929 Скала 860
3930 Съединение
3931 Сунгурларе 926
3932 Сунгурларе 1214
3933 Сунгурларе 1346
3934 Съединение 1171
3935 Есен 12980
3936 Съединение 584
3937 Костен 286