одобрен

Регистър на получените парични дарения

Уникален идентификатор:  d3f4b07c-8791-4a2e-bf9c-c3589686c5e2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 14:50:26
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 14:50:26

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

4579 Брацигово ул”Атанас Кабов” 6 -А тел. 03552/2065 факс 03552 2101Е -mail: kmet@ bratsigovo.bg
С П Р А В К А РЕГИСТЪР
НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ
В ОБЩИНА БРАЦИГОВО -2019 год.
ДАТА ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛЯ ВИД НА ДАРЕНИЕТО СТОЙНОСТ ВОЛЯ НА ДАРИТЕЛЯ ВНЕСЕНИ
1 2019/02/20 Груйчо Христов Милиев -гр.Брацигово парично 144 По решение на ръководството каса
2 2019/03/22 Адриана Вангелчева парично 100 За КСУДС банка
3 2019/04/02 Тонка Христова парично 97.5 За КСУДС банка
4 2019/04/23 Петров Комерс ЕООД-гр Пловдив парично 200 За празника на града-12 май банка
5 2019/04/24 Делчев Инженеринг ЕООД -гр.Пазарджик парично 1000 За празника на града-12 май банка
6 2019/04/25 Инженерпроект Форес ЕООД парично 1000 За празника на града-12 май банка
7 2019/05/02 Булсат ЕООД -гр.Пещера парично 200 За празника на града-12 май банка
8 2019/05/03 Братя Пашкулеви ООД -гр.Брацигово парично 200 За празника на града-12 май банка
9 2018/05/04 Сити Компютър Алекс -ЕООД парично 400 За празника на града-12 май банка
10 2018/05/10 Евробилдинг ЕООД -гр.Брацигово парично 200 За празника на града-12 май банка
11 2019/05/13 Георги Райчев Анчев -с.Бяга парично 560 По решение на ръководството каса
12 2019/05/29 ОУ Христо Ботев с.Бяга парично 100 По решение на ръководството каса
4201.5
С П Р А В К А РЕГИСТЪР
НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ
В ОБЩИНА БРАЦИГОВО -2018 год.
ДАТА ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛЯ ВИД НА ДАРЕНИЕТО СТОЙНОСТ ВОЛЯ НА ДАРИТЕЛЯ ВНЕСЕНИ
1 2018/01/02 Георги Райчев Анчев -с.Бяга парично 280 По решение на ръководството каса
2 2018/01/12 Сдружение "Дъгата на Пловдив"-гр.Пловдив парично 1500 За изгр.паметници на брац.майстори банка
3 2018/02/08 Груйчо Христов Милиев -гр.Брацигово парично 144 По решение на ръководството каса
4 2018/02/16 Ваня Петрова Пеева парично 150 За КСУДС каса
5 2018/02/20 НСОРБ-София в натура 0 Облекло за ДФ -Актив 112
6 2018/03/14 ИСА -2000 ЕООД парично 800 За изгр.паметници на брац.майстори банка
7 2018/03/15 ЕТ Валентин Кънчев парично 500 За изгр.паметници на брац.майстори банка
8 2018/04/11 Костадин Патриков с.Войводино парично 1500 По решение на ръководството каса
9 2018/04/12 Ком-Трак ООД с.Войводино парично 400 По решение на ръководството каса
10 2018/05/04 Инженерпроект Форес ЕООД парично 500 За празника на града-12 май банка
11 2018/05/10 Братя Пашкулеви ООД -гр.Брацигово парично 200 За празника на града-12 май банка
12 2018/05/10 Делчев Инженеринг ЕООД -гр.Пазарджик парично 1000 За празника на града-12 май банка
13 2018/05/31 Георги Райчев Анчев -с.Бяга парично 420 По решение на ръководството каса
14 2018/07/12 Груйчо Христов Милиев -гр.Брацигово парично 144 По решение на ръководството каса
15 2018/07/17 Крон Секюрити парично 200 За кметство Равногор банка
16 2018/07/27 Георги Райчев Анчев -с.Бяга парично 420 По решение на ръководството каса
17 2018/10/30 Тити 2008 ЕООД парично 1300 За улично осветление-пл.Централен каса
18 2018/11/08 Павас ООД- гр София парично 201.3 За коледна украса каса
19 2018/12/19 ТМ Гамасистем ООД парично 2400 За КСУДС банка
20 2018/12/20 Баресса ООД парично 1500 За КСУДС банка
21 2018/12/21 Ангел Кръстанов с.Равногор парично 120 За контролни пластини каса
22 2018/12/27 Раунд Тейбъл гр.Пловдив в натура 0 Коледни пакети за деца в неравн.положение
23 2018/12/31 Георги Райчев Анчев -с.Бяга парично 840 По решение на ръководството каса
24 31.12.218 Космостар ЕООД гр.София в натура 1000 Хр.пакети за соц. слаби семейства
25 2018/12/31 ТП "Държавно горско стопанство"Пещера в натура 150 Коледни елхи за училища и детски заведения
15669.3