одобрен

Регистър на получените дарения за 2017 г.

Уникален идентификатор:  d460bdbe-e4a1-42ce-95fb-1c2b4679dcda

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 11:05:04
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-12-02 11:05:04

Регистър на получените дарения в банкова сметка на община Грамада

Открит на: 27.07.2017 г.
Приключен на :
Дата на получаване Дарител Надарен Вид дарение Стойност лева Воля на дарителя Изпълнение
1. 27.07.2017г. О.Георгиев Община Грамада Парична сума 100 ,00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
2. 31.07.2017 г. В.Цеков Община Грамада Парична сума 20 ,00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
3. 31.07.2017 г. Ц.Цекова Община Грамада Парична сума 20 ,00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
4. 07.08.2017 г. Ц.Петкова Община Грамада Парична сума 300 , 00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
5. 10.08.2017г. М.Башев Община Грамада Парична сума 100 ,00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
6. 11.08.2017 г. В.Циков Община Грамада Парична сума 100 ,00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
7. 11.08.2017 г. И.Ганчев Община Грамада Парична сума 250 , 00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
8. 23.08.2017 г. РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ СРЕДЕЦ Община Грамада Парична сума 80 , 00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
9. 29.08.2017г. Н.Конова Община Грамада Парична сума 20.00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
10. 29.08.2017г. С.Стоянова Община Грамада Парична сума 50 ,00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев
11. 30.08.2017г. А.Атанасов Община Грамада Парична сума 40 , 00 Изг. на паметна плоча проф. д-р Димитър Атанасов Стригачев