одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

Уникален идентификатор:  d49e99f1-d1fa-4df3-95fc-101360788c43

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:50:56
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:50:56

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
μg/m³ 50 µg/m3
1 2 3 4 5 6
АИС 54,6 1,091
01.9.2018 г.
"Възраждане" Русе
    02.9.2018 г. 51,8 1,036
    03.9.2018 г. 44,8 -
    04.9.2018 г. 50,5 1,011
    05.9.2018 г. 29,8 -
    06.9.2018 г. 28,0 -
    07.9.2018 г. 38,7 -
    08.9.2018 г. 40,2 -
    09.9.2018 г. 31,2 -
    10.9.2018 г. 36,9 -
    11.9.2018 г. 35,5 -
    12.9.2018 г. 41,9 -
    13.9.2018 г. 29,2 -
    14.9.2018 г. 24,4 -
    15.9.2018 г. 40,1 -
    16.9.2018 г. 29,3 -
    17.9.2018 г. 25,5 -
    18.9.2018 г. 29,5 -
    19.9.2018 г. 26,8 -
    20.9.2018 г. 29,4 -
    21.9.2018 г. 36,6 -
    22.9.2018 г. 38,7 -
    23.9.2018 г. 64,6 1,291
    24.9.2018 г. 78,7 1,575
    25.9.2018 г. 15,1 -
    26.9.2018 г. 16,7 -
    27.9.2018 г. 25,9 -
    28.9.2018 г. 40,9 -
29.9.2018 г. 38,4 -
30.9.2018 г. 23,3 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 273
Брой регистрирани превишения през месеца: 5
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 40
Средномесечна концентрация: 36.58
Времеви обхват: 100%
ДОАС с-ма 31,8 -
01.9.2018 г.
"Профсъюзи" Силистра
    02.9.2018 г. 30,2 -
    03.9.2018 г. 23,9 -
    04.9.2018 г. 39,2 -
    05.9.2018 г. 26,5 -
    06.9.2018 г. 19,8 -
    07.9.2018 г. 24,1 -
    08.9.2018 г. 28,9 -
    09.9.2018 г. 12,6 -
    10.9.2018 г. 13,9 -
    11.9.2018 г. 15,1 -
    12.9.2018 г. 13,4 -
13.9.2018 г. 12,7 -
    14.9.2018 г. 12,2 -
    15.9.2018 г. 10,4 -
    16.9.2018 г. 11,5 -
    17.9.2018 г. 12,6 -
    18.9.2018 г. 9,5 -
    19.9.2018 г. 8,3 -
    20.9.2018 г. 14,9 -
    21.9.2018 г. 20,0 -
    22.9.2018 г. 19,2 -
    23.9.2018 г. 23,1 -
    24.9.2018 г. 26,3 -
    25.9.2018 г. 4,0 -
    26.9.2018 г. 6,2 -
    27.9.2018 г. 13,1 -
28.9.2018 г. 12,0 -
29.9.2018 г. 11,9 -
30.9.2018 г. 6,3 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 273
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 1
Средномесечна концентрация: 17.12
Времеви обхват: 100%