одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА

Уникален идентификатор:  d4addb22-3942-47b9-833b-eae87234a0cd

Описание:

Информация за плащанията в СЕБРА 01.02.2021

информация плащания себра КЗК

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 14:13:02
  • Създаден от: kstancheva
  • Последна промяна: 2021-02-03 14:13:02

Код

Описание

Брой

Сума

10 xxxx Издръжка 1 6990
Общо:  1 6990