одобрен

РЕГИСТЪР на търговски дружества с общинско участие в Община Брацигово

Уникален идентификатор:  d4ce2744-89a1-4e22-8a9a-f06028058575

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 14:33:55
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 14:33:55

РЕГИСТЪР на търговски дружества с общинско участие в Община Брацигово

№ по ред Наименование на предприятието Данни за съдебната регистрация на предприятието Предмет на дейност Органи на управление на предприятието
1 2 3 4 5
1 „Инфрастрой ” ЕООД град Брацигово Решение № 1206/14.07.2006год. на Пазарджишки окръжен съд по фир.дело № 4864/1991год. по описа на ПзОС със седалище и адрес на управление град Брацигово, ул. „Васил Петлешков“ №33 Проектиране и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и строителство на жилищни и стопанските обекти, благоустрояване на населени места, поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината. Управител на дружеството – Атанас Петров Недялков, гр. Брацигово, ул. „Перущица” №9