одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 26.06.2020

Уникален идентификатор:  d4e895f6-f773-4174-b16c-496e7b59b8ad

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-29 08:26:39
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-29 08:26:39

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 633 4870776.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 439 254201.69
10 xxxx Издръжка 426 421477.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28 28912.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 9027.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 48480
88 xxxx Средства на разпореждане 213 72044.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 4680.14
98 xxxx Други операции в БНБ 84 -672180.15
Общо:  1830 5037420.28
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  6 0
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 295194.56
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 48480
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 4680.14
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -195319.94
Общо:  30 153034.76
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 221.27
88 xxxx Средства на разпореждане 17 1664
Общо:  21 1885.27
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 48 3524
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1161.59
Общо:  49 2362.41
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 18509.05
10 xxxx Издръжка 15 824.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1381.44
88 xxxx Средства на разпореждане 4 3177.93
Общо:  25 23892.9
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 15560.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 1775
10 xxxx Издръжка 3 298.25
88 xxxx Средства на разпореждане 14 3725.58
Общо:  42 21359.39
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 12456.06
10 xxxx Издръжка 1 430.8
Общо:  2 12886.86
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 13112.34
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 264.88
10 xxxx Издръжка 14 1633.7
88 xxxx Средства на разпореждане 6 4394.27
Общо:  24 19405.19
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 21972.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 470
Общо:  13 22442.36
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 22304.59
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 3661.92
88 xxxx Средства на разпореждане 5 9806.86
Общо:  17 35773.37
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 25835.65
10 xxxx Издръжка 3 192.5
88 xxxx Средства на разпореждане 4 3807.48
Общо:  18 29835.63
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 18160.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 980.83
10 xxxx Издръжка 2 597.54
Общо:  8 19738.58
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 619.33
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -96
Общо:  3 523.33
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 19820.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 790
Общо:  20 20610.81
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 8456.06
10 xxxx Издръжка 2 70
Общо:  16 8526.06
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 13208.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1942.28
10 xxxx Издръжка 2 418.78
88 xxxx Средства на разпореждане 4 5772.74
Общо:  13 21342.08
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 17262.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 134
10 xxxx Издръжка 2 633.6
Общо:  6 18030.54
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 12826.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 304
88 xxxx Средства на разпореждане 15 4224.27
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -304.37
Общо:  26 17050.72
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33 223390.95
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 33 24569.03
10 xxxx Издръжка 15 8071.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 4639
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1286.32
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -37191.38
Общо:  93 224765.53
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 37720.63
10 xxxx Издръжка 4 288.71
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -543
Общо:  17 37466.34
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 372316.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 25 43852.32
10 xxxx Издръжка 9 4020.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 2005
88 xxxx Средства на разпореждане 4 442.3
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -8333.43
Общо:  51 414303.04
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36 59037.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 455
10 xxxx Издръжка 14 7194.1
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.67
98 xxxx Други операции в БНБ 7 -38178.7
Общо:  61 28745.03
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 48878.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13 700.12
10 xxxx Издръжка 16 510.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 236.91
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -192.5
Общо:  34 50133.49
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 75180.59
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 529
10 xxxx Издръжка 15 2647.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 3631
88 xxxx Средства на разпореждане 1 41.5
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -18917.69
Общо:  35 63111.92
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31 153490
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16 1730.3
10 xxxx Издръжка 13 1093.24
88 xxxx Средства на разпореждане 1 333.97
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -25190.4
Общо:  63 131457.11
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 98444.84
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 2050.37
10 xxxx Издръжка 17 3732.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 7103
88 xxxx Средства на разпореждане 8 3597.12
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -11830.62
Общо:  48 103097.69
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40 183650
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 784.08
10 xxxx Издръжка 12 1734.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 100
98 xxxx Други операции в БНБ 6 -29708
Общо:  70 156561.05
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 115356.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 3049.79
10 xxxx Издръжка 2 152.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 100
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.67
Общо:  24 118895.31
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59 210029.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 10116.67
10 xxxx Издръжка 9 8029.28
88 xxxx Средства на разпореждане 2 489.94
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -9762
Общо:  85 218903.36
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 133352.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 20 4434.52
10 xxxx Издръжка 9 945.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 120
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5989.9
88 xxxx Средства на разпореждане 7 2732.66
Общо:  43 147574.87
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 67224.59
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 2938.12
10 xxxx Издръжка 16 7608.26
88 xxxx Средства на разпореждане 1 231.34
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -21882.78
Общо:  30 56119.53
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 79847.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 2032.31
10 xxxx Издръжка 14 4231.51
88 xxxx Средства на разпореждане 8 1198.15
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -5584
Общо:  36 81725.93
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 317414.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 45 36324.15
10 xxxx Издръжка 13 2122.31
88 xxxx Средства на разпореждане 6 2296.38
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -59100.41
Общо:  88 299057.05
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 292466.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 27 12035.33
10 xxxx Издръжка 24 18612.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4740
88 xxxx Средства на разпореждане 12 4663.41
98 xxxx Други операции в БНБ 7 -27757.39
Общо:  89 304759.43
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 67919.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 5258.1
10 xxxx Издръжка 14 2853.71
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 132
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3754.48
Общо:  28 72408.39
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 294979.33
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15 11399.36
10 xxxx Издръжка 12 8098.97
88 xxxx Средства на разпореждане 16 7997.72
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -21256.68
Общо:  65 301218.7
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 59790.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 2741
10 xxxx Издръжка 1 166
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 140
88 xxxx Средства на разпореждане 7 1214.41
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -7012
Общо:  29 57039.93
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 149123.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 2939.95
10 xxxx Издръжка 13 1924.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 345
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -7922
Общо:  39 146410.95
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32 51781.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 4016.92
10 xxxx Издръжка 3 324.55
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -10541.25
Общо:  47 45581.87
РЕГИОН - СОФИЯ-ГРАД ( 017122**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СОФИЯ-ОБЛАСТ ( 017123**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 298043.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15 3196.85
10 xxxx Издръжка 9 1558.01
88 xxxx Средства на разпореждане 15 3082.56
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -50125.92
Общо:  55 255755.03
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 168389.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18 32319.16
10 xxxx Издръжка 10 1561.92
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.67
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -17480
Общо:  47 185027.56
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 214510.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 6786.78
10 xxxx Издръжка 10 2399.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 990
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1656
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1629.52
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -25998
Общо:  38 201974.11
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 170791.6
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 22 10195.97
10 xxxx Издръжка 10 1849.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 4631
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -9491.99
Общо:  45 177976.17
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 157731.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 5585
10 xxxx Издръжка 9 3383.29
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -22727
Общо:  31 143972.38
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 40587.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 90
Общо:  4 40677.73
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 42988.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 543.14
Общо:  8 43532
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1464.5
Общо:  2 1464.5
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 24446.9
Общо:  1 24446.9
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 20356.83
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 539.46
10 xxxx Издръжка 2 650.16
Общо:  8 21546.45
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ - СОФИЯ ( 0172170000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 110.14
Общо:  2 110.14
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 4919.75
10 xxxx Издръжка 2 3060
Общо:  7 7979.75
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -4588.49
Общо:  1 -4588.49
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 20569.25
10 xxxx Издръжка 1 140.27
Общо:  3 20709.52
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 6320.87
Общо:  6 6320.87
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 414.02
Общо:  1 414.02
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 75573.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 1537.06
10 xxxx Издръжка 5 813.44
Общо:  26 77923.52
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 67006.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 6107.76
10 xxxx Издръжка 7 3349.43
Общо:  12 76464.09
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1500
Общо:  1 1500
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 23999.78
10 xxxx Издръжка 1 53.32
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -228.14
Общо:  4 23824.96
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 30
Общо:  2 30
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 506.48
10 xxxx Издръжка 6 960.26
Общо:  7 1466.74
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 26631.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 1934.5
Общо:  8 28565.93
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 23627.32
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 986.33
10 xxxx Издръжка 6 145.9
Общо:  11 24759.55
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 722.23
Общо:  5 722.23
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1845.85
Общо:  4 1845.85
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Перник ( 0172540002 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 22546.98
10 xxxx Издръжка 1 216.95
Общо:  2 22763.93
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пловдив ( 0172560009 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 63500
10 xxxx Издръжка 1 2000
Общо:  2 65500
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 35775.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 1900.33
Общо:  8 37675.53
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 556.45
Общо:  5 556.45
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50 49480.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 200
Общо:  51 49680.66
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 126.62
10 xxxx Издръжка 3 8642
Общо:  4 8768.62
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 16.8
Общо:  1 16.8