одобрен

Регистър на общинските предприятия

Уникален идентификатор:  d4f9bc75-3bda-4008-8329-0e5f3905afbc

община общинско предприятие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-19 16:24:38
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-07-19 16:24:38

Регистър на общинските предприятия на територията на община Никола Козлево

№ по ред Наименование Булстат Решение за образуване Решение за преобразуване Решение за закриване Предмет на дейност Орган на управление Одобрена численост Предоставено имущество
1 Общинско предприятие "Никола Козлево" 9315680112 № 113 по протокол № 14 от 18.12.2014 год. № 72 по протокол № 12 от 28.06.2016 год. няма Поддръжка и чистота на територията на общината, благоустрояване и комунално обслужване, СМР, стопанисване на общински гори, други дейности: контрол по спазване правилата за ползване на мери и пасища, поддръжка на язовири, които не са предадени за стопанисване на физически и юридически лица, включително биологичното разнообразие в тях, почистване на дерета, приготвяне, предлагане, доставка и продажба на храна, производство на строителни материали, счетоводни и други услуги от административен характер, участие в национални програми и програми на ЕС във връзка с предмета на дейност и осигуряване на заетост, предлагане на услуги от предмета на дейност на физически и юридически лица срещу заплащане. Директор - Джемил Азис 59 щата, съгласно Решение № 35 по протокол № 2 от 22.02.2017 год. Едноетажна масивна сграда "Пътен кантон", Компютърна конфигурация, Моторен трион с дълго рамо, Автовишка, Камион за смет, Микробус, мултифункционално устройство за печат, Лек автомобил, Товарен автомобил - 2 бр.
2 Общинско предприятие "Социални дейности" 9315680127 № 86 по протокол № 9 от 26.07.2018 год. няма Приготвяне на топла храна за консумация на място в столова и разнос по домове, училища и работни места за желаещи от всички населени места на общината; Поддръжка, косене и оформяне на зелени площи, паркове и градинки, затревяване, засажсдане на цветни лехи; Почистване на дерета, поддръжка на гробищни паркове, чистене на сняг и опесъчаване, пролетно почистване, резитба на клони и почистване на есенни листа. Директор - Бюлент Юмер 37 щата,съгласно Решение № 86 по протокол № 9 от 26.07.2018 год. Приземен етаж на административна сграда „Младежки дом“, Лек автомобил