одобрен

SEBRA-MF-2019-12-03

Уникален идентификатор:  d5562a97-4968-434f-a084-2806d9a76707

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-04 14:48:00
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-12-04 14:48:00

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 03.12.2019 - 03.12.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 122 481524.81
88 xxxx Средства на разпореждане 14 28378.22
90 xxxx Възстановени приходи 1 2500
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  141 512403.03
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 25 452573.41
88 xxxx Средства на разпореждане 12 9527.38
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  39 462100.79
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3000
Общо:  1 3000
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 58 16260.59
88 xxxx Средства на разпореждане 1 9544.2
Общо:  59 25804.79
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 36 9490.32
90 xxxx Възстановени приходи 1 2500
Общо:  37 11990.32
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 123.9
88 xxxx Средства на разпореждане 1 9306.64
Общо:  2 9430.54
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 76.59
Общо:  1 76.59