одобрен

Данни за маршрутна мрежа и разписанията на маршрутите в населените места

Уникален идентификатор:  d5671928-388b-4d96-bf9d-d41501dc8afb

Описание:

набор от данни за 2021 година

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Връзка към схема:

https://antonovo.bg/?page_id=761
  • Създаден на: 2022-01-14 16:58:51
  • Създаден от: melyat_ismailova
  • Последна промяна: 2022-01-14 16:58:51

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1
ОМУРТАГ - ИЗВОРОВО - АНТОНОВО
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до НЕДЕЛЯ
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
13:30 Омуртаг 08:55
9 13:52 1 13:53 Камбурово 08:32 1 08:33
4 14:02 1 14:03 Изворово 08:22 1 08:23
4 14:08 1 14:09 р.Поройно 08:16 1 08:17
3 14:11 1 14:12 р.Божица 08:13 1 08:14
2 14:14 1 14:15 Ястребино 08:10 1 08:11
3 14:19 1 14:20 р.Еревиш 08:05 1 08:06
4 14:25 Антоново 08:00
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Омуртаг - Антоново Посока: Антоново-Омуртаг
Обща дължина км 29 Обща дължина км 29
Общо време за движение - ч.м. 49 Общо време за движение - ч.м. 49
Общо време за пътуване - ч.м. 55 Общо време за пътуване - ч.м. 55
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 35.51020408163265 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 35.51020408163265
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 31.636363636363633 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 31.636363636363633
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ №2
АНТОНОВО-ОМУРТАГ
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
17:30 Омуртаг 12:37
9 17:40 1 17:41 р.Камбурово 12:26 1 12:27
4 17:46 1 17:47 Кьосевци 12:20 1 12:21
2 17:50 1 17:51 р.Поройно 12:16 1 12:17
3 17:53 1 17:54 р.Божица 12:13 1 12:14
2 17:56 1 17:57 Ястребино 12:10 1 12:11
3 18:01 1 18:02 р.Еревиш 12:05 1 12:06
4 18:07 Антоново 12:00
27 6 6
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021год. до 19.03.2022 год.
Посока:Антоново-Омуртаг Посока: Омуртаг-Антоново
Обща дължина км 27 Обща дължина км 27
Общо време за движение - ч.м. 31 Общо време за движение - ч.м. 31
Общо време за пътуване - ч.м. 37 Общо време за пътуване - ч.м. 37
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 52.25806451612903 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 52.25806451612903
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 43.78378378378378 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 43.78378378378378
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ №3
АНТОНОВО-ПОПОВО-АНТОНОВО
Изпълнява се: ОТ ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
пристига стои тръгва пристига стои тръгва
08:10 Антоново 15:26
3 08:13 1 08:14 р.Семерци 15:22 1 15:23
3 08:17 1 08:18 р.Язовец 15:18 1 15:19
2 08:20 1 08:21 Добротица 15:15 1 15:16
2 08:25 1 08:26 Разделци 15:10 1 15:11
7 08:30 1 08:31 Долец 15:05 1 15:06
3 08:38 1 08:39 Берковски 14:57 1 14:58
6 08:49 1 08:50 Славяново 14:46 1 14:47
4 09:00 1 09:01 Медовина 14:35 1 14:36
6 09:06 АГ Попово 14:30
36
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022год.
Посока:Антоново-Попово Посока: Попово-Антоново
Обща дължина км 36 Обща дължина км 36
Общо време за движение - ч.м. 48 Общо време за движение - ч.м. 48
Общо време за пътуване - ч.м. 56 Общо време за пътуване - ч.м. 56
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 45 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 45
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 38.57142857142858 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 38.57142857142858
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 4
ТРЕСКАВЕЦ - ТЪРГОВИЩЕ - ТРЕСКАВЕЦ
Изпълнява се: ПОНЕДЕЛНИК,ЧЕТВЪРТЪК,ПЕТЪК И СЪБОТА
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
07:00 Трескавец 14:40
7 07:14 1 07:15 Любичево 14:29 1 14:30
7 07:19 1 07:20 Трескавец 14:19 1 14:20
2 07:24 1 07:25 Моравка 14:14 1 14:15
7 07:29 1 07:30 Китино І 14:09 1 14:10
3 07:34 1 07:35 Китино ІІ 14:04 1 14:05
3 07:39 1 07:40 Узунджето 13:59 1 14:00
3 07:44 1 07:45 Цветница 13:54 1 13:55
7 07.54 1 07.55 Лиляк 13:44 1 13:45
7 08.10 Търговище 13:30
46
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Обща дължина км 46 Обща дължина км 46
Общо време за движение - ч.м. 62 Общо време за движение - ч.м. 62
Общо време за пътуване - ч.м. 70 Общо време за пътуване - ч.м. 70
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 44.516129032258064 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 44.516129032258064
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 39.42857142857143 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 39.42857142857143
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ №5
ТРЕСКАВЕЦ - ТЪРГОВИЩЕ - ТРЕСКАВЕЦ
Изпълнява се: НЕДЕЛЯ
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
14.30 Трескавец 17.40
7 14.34 1 14.35 Любичево 17.34 1 17.35
7 14.39 1 14.40 Трескавец 17.24 1 17.25
2 14.44 1 14.45 Моравка 17.19 1 17.20
7 14.49 1 14.50 Китино І 17.14 1 17.15
3 14.54 1 14.55 Китино ІІ 17.09 1 17.10
3 15.09 1 15.10 Узунджето 17.04 1 17.05
3 15.19 1 15.20 Цветница 16.59 1 17.00
7 15.29 1 15.30 Лиляк 16.49 1 16.50
7 15.40 Търговище 16.30
46
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021год. до 19.03.2022 год.
Посока: Търговище-Трескавец Посока:Трескавец-Търговище
Обща дължина км 46 Обща дължина км 46
Общо време за движение - ч.м. 62 Общо време за движение - ч.м. 62
Общо време за пътуване - ч.м. 70 Общо време за пътуване - ч.м. 70
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 44.516129032258064 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 44.516129032258064
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 39.42857142857143 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 39.42857142857143
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ №6
ЛЮБИЧЕВО-ТРЕСКАВЕЦ-КОНОП-ОМУРТАГ
Изпълнява се: СЪБОТА и НЕДЕЛЯ
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
16:30 Омуртаг 08:35
4 16:35 1 16:36 р.Бостан 08:29 1 08:30
2 16:39 1 16:40 Г.Хубавка 08:25 1 08:26
2 16:43 1 16:44 р.Д.Хубавка 08:21 1 08:22
3 16:49 1 16:50 р.Китино 08:15 1 08:16
5 16:58 1 16:59 Коноп 08:06 1 08:07
3 17:04 1 17:05 Моравка 08:00 1 08:01
2 17:08 1 17:09 Трескавец 07:56 1 07:57
6 17:20 Любичево 07:45
27 7 7
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД АД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Любичево-Омуртаг Посока: Омуртаг-Любичево
Обща дължина км 27 Обща дължина км 27
Общо време за движение - ч.м. 50 Общо време за движение - ч.м. 50
Общо време за пътуване - ч.м. 57 Общо време за пътуване - ч.м. 57
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 32.400000000000006 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 32.400000000000006
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 28.421052631578945 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 28.421052631578945
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 7
ЛЮБИЧЕВО-ТРЕСКАВЕЦ-КОНОП-ОМУРТАГ
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
17:30 Омуртаг 07:00
3 17:35 1 17:36 р.Бостан 06:54 1 06:55
2 17:39 1 17:40 Г.Хубавка 06:50 1 06:51
2 17:43 1 17:44 р.Д.Хубавка 06:46 1 06:47
3 17:49 1 17:50 р.Китино 06:40 1 06:41
5 17:58 1 17:59 Коноп 06:31 1 06:32
3 18:05 1 18:06 Моравка 06:24 1 06:25
2 18:09 1 18:10 Трескавец 06:20 1 06:21
6 18:20 Любичево 06:10
26
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. До 19.03.2022год.
Посока: Любичево - Омуртаг Посока:Омуртаг-Любичево
Обща дължина км 26 Обща дължина км 26
Общо време за движение - ч.м. 43 Общо време за движение - ч.м. 43
Общо време за пътуване - ч.м. 50 Общо време за пътуване - ч.м. 50
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 36.28 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 36.27906976744186
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 31.2 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 31.200000000000003
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ №8
ОМУРТАГ - ТРЕСКАВЕЦ
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
12:00 Омуртаг 08:10
7 12:14 2 12:16 Г.Хубавка 07:54 2 07:56
2 12:20 1 12:21 р.Д.Хубавка 07:49 1 07:50
3 12:27 1 12:28 р.Китино 07:42 1 07:43
2 12:32 2 12:34 Моравка 07:36 2 07:38
3 12:40 Трескавец 07:30
17
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на"Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Трескавец - Омуртаг Посока:Омутраг-Трескавец
Обща дължина км 17 Обща дължина км 17
Общо време за движение - ч.м. 34 Общо време за движение - ч.м. 34
Общо време за пътуване - ч.м. 40 Общо време за пътуване - ч.м. 40
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 30 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 30
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 25.5 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 25.5
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 9
ОМУРТАГ - СТЕВРЕК
Изпълнява се само в СРЯДА
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
12:00 Омуртаг 08:45
9 12:16 1 12:17 Камбурово 08:28 1 08:29
3 12:22 1 12:23 Илийно 08:22 1 08:23
2 12:27 1 12:28 р.Вельово 08:17 1 08:18
3 12:33 1 12:34 Таймище 08:11 1 08:12
1 12:36 1 12:37 р.Пчелно 08:08 1 08:09
1 12:39 1 12:40 р.Капище 08:05 1 08:06
1 12:42 1 12:43 р.Милино 08:02 1 08:03
1 12:45 1 12:46 Глашатай 07:59 1 08:00
3 12:51 1 12:52 р.Свирчево 07:53 1 07:54
2 12:57 1 12:58 Крушолак 07:47 1 07:48
3 13:02 1 13:03 р.Великовци 07:42 1 07:43
1 13:05 1 13:06 Старчище 07:39 1 07:40
5 13:15 Стеврек 07:30
35
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Стеврек - Омуртаг Посока:Омутраг-Стеврек
Обща дължина км 35 Обща дължина км 35
Общо време за движение - ч.м. 63 Общо време за движение - ч.м. 63
Общо време за пътуване - ч.м. 75 Общо време за пътуване - ч.м. 75
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 33.333333333333336 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 33.333333333333336
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 28 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 28
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 10
ОМУРТАГ - СТЕВРЕК
Изпълнява се: ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА и ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
14:00 Омуртаг 09:15
9 14:16 1 14:17 Камбурово 08:58 1 08:59
3 14:22 1 14:23 Илийно 08:52 1 08:53
2 14:27 1 14:28 р.Вельово 08:47 1 08:48
3 14:33 1 14:34 Таймище 08:41 1 08:42
1 14:36 1 14:37 р.Пчелно 08:38 1 08:39
1 14:39 1 14:40 р.Капище 08:35 1 08:36
1 14:42 1 14:43 р.Милино 08:32 1 08:33
1 14:45 1 14:46 Глашатай 08:29 1 08:30
3 14:51 1 14:52 р.Свирчево 08:23 1 08:24
3 14:57 1 14:58 Крушолак 08:17 1 08:18
2 15:02 1 15:03 р.Великовци 08:12 1 08:13
1 15:05 1 15:06 Старчище 08:09 1 08:10
5 15:15 Стеврек 08:00
35
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до19.03.2022 год.
Посока: Стеврек - Омуртаг Посока:Омутраг-Стеврек
Обща дължина км 35 Обща дължина км 35
Общо време за движение - ч.м. 63 Общо време за движение - ч.м. 63
Общо време за пътуване - ч.м. 75 Общо време за пътуване - ч.м. 75
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 33.333333333333336 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 33.333333333333336
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 28 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 28
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 11
ОМУРТАГ - СТЕВРЕК
Изпълнява се: НЕДЕЛЯ
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
17:15 Омуртаг 15:15
9 17:31 1 17:32 Камбурово 14:58 1 14:59
3 17:37 1 17:38 Илийно 14:52 1 14:53
2 17:42 1 17:43 р.Вельово 14:47 1 14:48
3 17:48 1 17:49 Таймище 14:41 1 14:42
1 17:51 1 17:52 р.Пчелно 14:38 1 14:39
1 17:54 1 17:55 р.Капище 14:35 1 14:36
1 17:57 1 17:58 р.Милино 14:32 1 14:33
1 18:00 1 18:01 Глашатай 14:29 1 14:30
3 18:06 1 18:07 р.Свирчево 14:23 1 14:24
3 18:12 1 18:13 Крушолак 14:17 1 14:18
2 18:17 1 18:18 р.Великовци 14:12 1 14:13
1 18:20 1 18:21 Старчище 14:09 1 14:10
5 18:30 Стеврек 14:00
35
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Стеврек - Омуртаг Посока:Омутраг-Стеврек
Обща дължина км 35 Обща дължина км 35
Общо време за движение - ч.м. 63 Общо време за движение - ч.м. 63
Общо време за пътуване - ч.м. 75 Общо време за пътуване - ч.м. 75
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 33.333333333333336 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 33.333333333333336
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 28 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 28
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ 12
ОМУРТАГ - ТАЙМИЩЕ
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
9 07:00 Омуртаг 06:45
3 07:11 1 07:12 Камбурово 06:33 1 06:34
3 07:17 1 07:18 Илийно 06:27 1 06:28
4 07:21 1 07:22 Вельово 06:23 1 06:24
1 07:25 1 07:26 Таймище 06:19 1 06:20
3 07:29 1 07:30 р.Пчелно 06:15 1 06:16
3 07:35 1 07:36 Капище 06:09 1 06:10
1 07:41 1 07:42 р.Пчелно 06:03 1 06:04
07:45 Таймище 06:00
27
Забележка: автобуса тръгващ в 07:00ч. от гр.Омуртаг влиза в с.Вельово
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Таймище - Омуртаг Посока:Омутраг-Таймище
Обща дължина км 27 Обща дължина км 27
Общо време за движение - ч.м. 38 Общо време за движение - ч.м. 38
Общо време за пътуване - ч.м. 45 Общо време за пътуване - ч.м. 45
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 42.63157894736842 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 42.63157894736842
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 36 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 36
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ - №13
ОМУРТАГ - ТАЙМИЩЕ
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
9 15:00 Омуртаг 14:45
3 15:11 1 15:12 Камбурово 14:33 1 14:34
3 15:17 1 15:18 Илийно 14:27 1 14:28
2 15:21 1 15:22 р.Вельово 14:23 1 14:24
1 15:25 1 15:26 Таймище 14:19 1 14:20
3 15:29 1 15:30 р.Пчелно 14:15 1 14:16
3 15:35 1 15:36 Капище 14:09 1 14:10
1 15:41 1 15:42 р.Пчелно 14:03 1 14:04
15:45 Таймище 14:00
25
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Таймище-Омутраг Посока:Омутраг-Таймище
Обща дължина км 25 Обща дължина км 25
Общо време за движение - ч.м. 38 Общо време за движение - ч.м. 38
Общо време за пътуване - ч.м. 45 Общо време за пътуване - ч.м. 45
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 39.473684210526315 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 39.473684210526315
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 33.333333333333336 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 33.333333333333336
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ - №14
ОМУРТАГ - ТАЙМИЩЕ
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
9 17:30 Омуртаг 17:15
3 17:41 1 17:42 Камбурово 17:03 1 17:04
3 17:47 1 17:48 Илийно 16:57 1 16:58
2 17:51 1 17:52 р.Вельово 16:53 1 16:54
1 17:55 1 17:56 Таймище 16:49 1 16:50
3 11:01 1 18:02 р.Пчелно 16:45 1 16:46
3 18:07 1 18:08 Капище 16:39 1 16:40
1 18:11 1 18:12 р.Пчелно 16:33 1 16:34
18:15 Таймище 16:30
25
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. До 19.03.2022 год.
Посока: Таймище-Омутраг Посока:Омутраг-Таймище
Обща дължина км 25 Обща дължина км 25
Общо време за движение - ч.м. 38 Общо време за движение - ч.м. 38
Общо време за пътуване - ч.м. 45 Общо време за пътуване - ч.м. 45
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 39.473684210526315 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 39.473684210526315
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 33.333333333333336 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 33.333333333333336
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 15
ОМУРТАГ - ТАЙМИЩЕ
Изпълнява се: СРЯДА
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
0 13:00 Омуртаг 08:05
9 13:16 1 13:17 Камбурово 07:48 1 07:49
3 13:23 1 13:24 Илийно 07:41 1 07:42
2 13:28 1 13:29 р.Вельово 07:36 1 07:37
3 13:35 Таймище 07:30
17
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021год. със срок на действие от 19.03.2021 год. До 19.03.2022 год.
Посока: Омутраг-Таймище Посока: Таймище-Омутраг-
Обща дължина км 17 Обща дължина км 17
Общо време за движение - ч.м. 22 Общо време за движение - ч.м. 22
Общо време за пътуване - ч.м. 25 Общо време за пътуване - ч.м. 25
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 46.36363636363636 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 46.36363636363636
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 40.800000000000004 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 40.800000000000004
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 16
ОМУРТАГ - ТАЙМИЩЕ
Изпълнява се: СЪБОТА
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
0 17:30 Омуртаг 07:05
9 17:46 1 17:47 Камбурово 06:48 1 06:49
3 17:53 1 17:54 Илийно 06:41 1 06:42
2 17:58 1 17:59 р.Вельово 06:36 1 06:37
3 18:05 Таймище 06:30
17
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Таймище - Омуртаг Посока:Омутраг-Таймище
Обща дължина км 17 Обща дължина км 17
Общо време за движение - ч.м. 32 Общо време за движение - ч.м. 32
Общо време за пътуване - ч.м. 35 Общо време за пътуване - ч.м. 35
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 31.875 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 31.875
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 29.142857142857142 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 29.142857142857142
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
АНТОНОВО - РАЗДЕЛЦИ №17
Изпълнява се само ПОНЕДЕЛНИК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
13:00 Антоново 13:45
3 13:04 1 13:05 р.Семерци 13:40 1 13:41
3 13:09 1 13:10 р.Язовец 13:35 1 13:36
2 13:13 1 13:14 Добротица 13:31 1 13:32
4 13:20 Разделци 13:25
12
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг Транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Антоново - Разделци Посока: Разделци-Антоново
Обща дължина км 12 Обща дължина км 12
Общо време за движение - ч.м. 17 Общо време за движение - ч.м. 17
Общо време за пътуване - ч.м. 20 Общо време за пътуване - ч.м. 20
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 42.352941176470594 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 42.352941176470594
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 36 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 36
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 18
АНТОНОВО - ПИРИНЕЦ
Изпълнява се: ПОНЕДЕЛНИК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
08:00 Антоново 09:15
4 08:08 1 08:09 Семерци 09:06 1 09:07
5 08:14 1 08:15 Горна Златица 09:00 1 09:01
5 08:24 1 08:25 Долна Златица 08:50 1 08:51
5 08:35 Пиринец 08:40
19
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Антоново - Пиринец Посока: Пиринец-Антоново
Обща дължина км 19 Обща дължина км 19
Общо време за движение - ч.м. 32 Общо време за движение - ч.м. 32
Общо време за пътуване - ч.м. 35 Общо време за пътуване - ч.м. 35
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 35.625 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 35.625
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 32.57142857142857 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 32.57142857142857
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 19
АНТОНОВО - ПИРИНЕЦ
Изпълнява се: ПОНЕДЕЛНИК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
12:00 Антоново 13:15
4 12:08 1 12:09 Семерци 13:06 1 13:07
5 12:14 1 12:15 Горна Златица 13:00 1 13:01
5 12:24 1 12:25 Долна Златица 12:50 1 12:51
5 12:35 Пиринец 12:40
19
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Антоново - Пиринец Посока: Пиринец-Антоново
Обща дължина км 19 Обща дължина км 19
Общо време за движение - ч.м. 32 Общо време за движение - ч.м. 32
Общо време за пътуване - ч.м. 35 Общо време за пътуване - ч.м. 35
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 35.625 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 35.625
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 32.57142857142857 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 32.57142857142857
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 20
АНТОНОВО - ТРЕСКАВЕЦ
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
17:00 Антоново 07:45
4 17:09 1 17:10 Семерци 07:35 1 07:36
4 17:14 1 17:15 р.Язовец 07:30 1 07:31
2 17:20 2 17:22 Добротица 07:23 2 07:25
4 17:25 2 17:27 Разделци 07:18 2 07:20
4 17:30 2 17:32 Добротица 07:13 2 07:15
3 17:36 1 17:37 Присойна 07:08 1 07:09
5 17:44 1 17:45 Любичево 07:00 1 07:01
6 17:49 1 17:50 Моравка 06:55 1 06:56
2 17:55 Трескавец 06:50
34
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. До 19.03.2022 год.
Посока: Антоново - Трескавец Посока: Трескавец - Антоново
Обща дължина км 34 Обща дължина км 34
Общо време за движение - ч.м. 44 Общо време за движение - ч.м. 44
Общо време за пътуване - ч.м. 55 Общо време за пътуване - ч.м. 55
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 46.36363636363636 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 46.36363636363636
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 37.09090909090909 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 37.09090909090909
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 21
АНТОНОВО - СТЕВРЕК
Изпълнява се: ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
13:00 Антоново 09:30
6 13:15 1 13:16 р.Малоградец 09:14 1 09:15
1 13:19 1 13:20 Орач 09:10 1 09:11
4 13:30 1 13:31 Стойново 08:59 1 09:00
2 13:35 1 13:36 Пчелно 08:54 1 08:55
3 13:39 1 13:40 Таймище 08:50 1 08:51
2 13:44 1 13:45 р.Капище 08:45 1 08:46
1 13:47 1 13:48 р.Милино 08:42 1 08:43
1 13:50 1 13:51 Глашатай 08:39 1 08:40
3 13:55 1 13:56 р.Свирчево 08:34 1 08:35
3 14:10 1 14:11 Крушолак 08:19 1 08:20
2 14:15 1 14:16 р.Великовци 08:14 1 08:15
1 14:20 1 14:21 Старчище 08:09 1 08:10
5 14:30 Стеврек 08:00
34
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Антоново - Стеврек Посока: Стеврек - Антоново
Обща дължина км 34 Обща дължина км 34
Общо време за движение - ч.м. 78 Общо време за движение - ч.м. 78
Общо време за пътуване - ч.м. 90 Общо време за пътуване - ч.м. 90
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 26.153846153846153 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 26.153846153846153
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 22.666666666666664 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 22.666666666666664
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 22
АНТОНОВО - СТЕВРЕК
Изпълнява се: ПОНЕДЕЛНИК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
13:30 Антоново 09:30
6 13:45 1 13:46 р.Малоградец 09:14 1 09:15
1 13:49 1 13:50 Орач 09:10 1 09:11
4 14:00 1 14:01 Стойново 08:59 1 09:00
2 14:05 1 14:06 Пчелно 08:54 1 08:55
3 14:09 1 14:10 Таймище 08:50 1 08:51
2 14:14 1 14:15 р.Капище 08:45 1 08:46
1 14:17 1 14:18 р.Милино 08:42 1 08:43
1 14:20 1 14:21 Глашатай 08:39 1 08:40
3 14:25 1 14:26 р.Свирчево 08:34 1 08:35
3 14:40 1 14:41 Крушолак 08:19 1 08:20
2 14:45 1 14:46 р.Великовци 08:14 1 08:15
1 14:50 1 14:51 Старчище 08:09 1 08:10
5 15:00 Стеврек 08:00
34
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Антоново - Стеврек Посока: Стеврек - Антоново
Обща дължина км 34 Обща дължина км 34
Общо време за движение - ч.м. 78 Общо време за движение - ч.м. 78
Общо време за пътуване - ч.м. 90 Общо време за пътуване - ч.м. 90
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 26.153846153846153 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 26.153846153846153
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 22.666666666666664 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 22.666666666666664
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 23
АНТОНОВО - БОГОМОЛСКО
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
17:20 Антоново 07:45
7 17:32 1 17:33 Орач 07:32 1 07:33
3 17:38 2 17:40 Малоградец 07:25 2 07:27
5 17:49 1 17:50 Халваджийско 07:15 1 07:16
2 17:55 1 17:56 Дъбравица 07:09 1 07:10
4 18:11 1 18:12 Банковец 06:53 1 06:54
1 18:17 1 18:18 р.Букак 06:47 1 06:48
3 18:33 2 18:35 Свободица 06:30 2 06:32
9 19:03 2 19:05 Длъжка Поляна 06:00 2 06:02
1 19:07 1 19:08 р.Яребично 05:57 1 05:58
7 19:15 2 19:17 Стара Речка 05:48 2 05:50
4 19:25 2 19:27 Мечево 05:38 2 05:40
5 19:35 Богомолско 05:30
51
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс"ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021год. със срок на действие от 19.03.2021 год. до 19.03.2022 год.
Посока: Антоново - Богомолско Посока: Богомолско- Антоново
Обща дължина км 51 Обща дължина км 51
Общо време за движение - ч.м. 119 Общо време за движение - ч.м. 119
Общо време за пътуване - ч.м. 135 Общо време за пътуване - ч.м. 135
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 25.71428571428571 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 25.71428571428571
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 22.666666666666664 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 22.666666666666664
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 24
АНТОНОВО - ЧЕРНИ БРЯГ - МОРАВИЦА - АНТОНОВО
Изпълнява се: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
Разстоя- ние (км) Час, мин. Маршрут Час, мин.
прист. стои тръгва прист. стои тръгва
06:30 Антоново 17:50
3 06:35 1 06:36 р.Девино 17:44 1 17:45
5 06:41 1 06:42 Черни Бряг 17:38 1 17:39
5 06:47 1 06:48 р.Девино 17:32 1 17:33
4 06:56 1 06:57 Моравица 17:23 1 17:24
5 07:05 Антоново 17:15
22
Автобусната линия е възложена от ОБЩИНА АНТОНОВО на "Омуртаг транс" ООД гр.Омуртаг с ДОГОВОР № 9400-65/19.03.2021 год. със срок на действие от 19.03.2021год. до 19.03.2022 год.
Посока: Антоново -Ч.Бряг-Моравица Посока: Стеврек - Антоново
Обща дължина км 22 Обща дължина км 22
Общо време за движение - ч.м. 31 Общо време за движение - ч.м. 31
Общо време за пътуване - ч.м. 35 Общо време за пътуване - ч.м. 35
Средна техническа скорост (Vt)км/ч 42.58064516129033 Средна техническа скорост (Vt)км/ч 42.58064516129033
Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 37.714285714285715 Средна съобщителна скорост (Vс)км/ч 37.714285714285715
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте