одобрен

Регистър на издадените заповеди за допускане и изработване на ПУП

Уникален идентификатор:  d59b9680-c109-43aa-9591-3c5695528129

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 17:39:58
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 17:39:58