одобрен

Регистър на максималните цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание от 02.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  d5e948a9-6931-4b00-96a6-9d2ee0d52df6

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-03 10:32:54
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-12-03 10:32:54
Няма информация за показване