одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Уникален идентификатор:  d779add2-c89f-4daf-9ff9-5197f865560a

Текуща версия: 6

Показвана версия: 6

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-20 13:58:24
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-05-22 14:29:30
  • Последно променил: desislava_sandulova
Няма информация за показване