одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Уникален идентификатор:  d7952341-4a7f-4fac-b840-c67d375222bb

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.05.2020 г.

горска горска техника земеделска земеделска техника машини за земни работи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-18 16:50:16
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2020-06-18 16:50:16

_id

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 123
2 Колесни трактори 7317
3 Самоходни шасита 104
4 Друга самоходна техника 1706
5 Тракторни ремаркета 2752
6 Горска техника 69
7 Зърнокомбайни 679
8 Самоходни силажокомбайни 62
9 Други самоходни машини 170
10 Машини за сеидба и садене 1195
11 Машини за торене и растителна защита 1466
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 2213
13 Почвообработващи 6238
14 Сушилни и други 10
15 Зърно и семепочистващи 92
16 Машини за поливане 220
17 Горска техника 594