одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Януари 2020 г.

Уникален идентификатор:  d7be595d-9061-4398-83f8-370196cd80fa

Описание:

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2020 г.

бюджет изпълнение община Кула отчет януари

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 09:53:04
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2020-03-13 09:53:04
 

Моля изчакайте