одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Уникален идентификатор:  d8602c56-f6a5-4f14-87cb-e781ab969010

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-05-02 10:48:30
  • Създаден от: nadezhda_gesheva
  • Последна промяна: 2019-05-02 10:48:30
'aPlt7jr., - .5r
i
I
.vtb,
,::- P *U
. t', e'J I

L
fe"f: