одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Уникален идентификатор:  d87acfda-d716-49d7-bf26-04a61aa75cb9

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-02 16:08:03
  • Създаден от: nedka_blagoeva
  • Последна промяна: 2020-03-20 09:07:43
  • Последно променил: nedka_blagoeva

Информация

Разрешително за водовземане от минерална вода №2161 0002/12.10.2010