одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян - м. юни 2019 г.

Уникален идентификатор:  d87f70df-ecf5-42b4-a82f-d1c26fdb6728

Описание:

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян - м. юни 2019 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-03 16:30:44
  • Създаден от: k.iskilieva
  • Последна промяна: 2019-07-03 16:30:44

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 Г.

Номер на Заповед Дата на издаване Относно
РД-0579 05.06.2019 г. Нарежда да се постави стандартен пътен знак Б2 - СТОП и В1 - влизането забранено, на разклона на път SML 3250/ІІІ 868 гр.Рудозем - гр.Смолян -с.Полк. Серафимово, с който да се фиксира място за билетен контрол на желаещите да посетят фестивала "Ливади в планината". Срок от 06.06. до 09.06.2018г.
РД-0584 05.06.2019 г. Откриване на учебната 2019/2020г. общински Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/- Ученическо общежитие/УО/ в с.Широка лъка ул.Люлката 2. Определя предметът на дейност на ЦПЛР - УО "Широка лъка" с финансиращ орган МОН.
РД-0616 14.06.2019 г. Спира движението на всички МПС по локалното платно на бул.България, закрива такси стоянката и определя платното да се ползва за нуждите на Шестия национален фестивал на хората с увреждания от 06.30ч. на 15.06.2019г. до 20.00ч. на 16.06.2019г..
РД-0627 19.06.2019 г. Спира движението на всички МПС по локалното платно на бул.България, закрива такси стоянката и определя платното да се ползва за нуждите на кампания "Бъди войник", на 20.06.2019г.. от 06.30ч. до 18.00ч.
РД-0637 24.06.2019 г. Обяввява конкурс за заемане на длъжност Директор на Художествена галерия /по КТ/, Определя изисквания за длъжността, необходими документи и начин на провеждане на конкурса - защита на концепция за дейността и развитието на Худ.галерия за период от 5години, и събеседване. Документи се подават в деловодството в срок от един месец от публикуване на обявата.
РД-0638 24.06.2019г. Обяввява конкурс за заемане на длъжност Директор на Детска градина "Слънце" /по КТ/, Определя изисквания за длъжността, необходими документи и начин на провеждане на конкурса - допускане по документи, тест и интервю. Документи се подават в деловодството в срок от един месец от публикуване на обявата.