одобрен

Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за FM / Радиочестотен спектър за аналогово радиоразпръскване с национално покритие

Уникален идентификатор:  d9476511-18f5-4dae-a35f-612c8e53866b

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:132012:1888682384594827::NO::P132012_ADV,P132012_REGION_CONTROL,P132012_X:0,0,1

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 11:38:01
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 12:53:30
  • Последно променил: zasenova

ns1:Name

ns1:Type

ns1:PermitionNo

ns1:PermitionDate

ns1:EndDate

ns1:Service

ns1:Range

ДАРИК РАДИО АД 760 2008/07/21 2025/11/23 С предоставяне на услуга Република България
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - 761 2008/07/21 2030/10/10 С предоставяне на услуга Република България