одобрен

Средно рентно плащане област Ловеч 2016-2017

Уникален идентификатор:  d9844443-b0f7-493a-acb4-b8b4c4420828

Описание:

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на зекмеделските земи за землищата в област Ловеч (по общини) за стопанската 2016-2017 г.

рентно плащане

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-06 13:06:27
  • Създаден от: desislava_avramova
  • Последна промяна: 2019-07-12 11:30:14
  • Последно променил: migrate_data

Община

Землище

СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЛВ/ДКА

Ниви Ливади Пасища Трайни
насаждения
1 Ловеч Ловеч 19 17 20 17
2 Ловеч Абланица 14 10 3 19
3 Ловеч Александрово 22 23 25 26
4 Ловеч Баховица 16 27 20 15
5 Ловеч Брестово 14 17 8 22
6 Ловеч Българене 19 25 3 26
7 Ловеч Владиня 23 25 3 20
8 Ловеч Горан 30 10 20 23
9 Ловеч Горно Павликене 18 17 9 17
10 Ловеч Гостиня 23 23 18 18
11 Ловеч Деветаки 20 19 18 22
12 Ловеч Дойренци 31 24 25 23
13 Ловеч Дренов 23 25 3 26
14 Ловеч Дъбрава 16 5 5 13
15 Ловеч Йоглав 21 20 25 20
16 Ловеч Казачево 16 8 27 15
17 Ловеч Къкрина 16 15 9 26
18 Ловеч Лешница 16 25 3 26
19 Ловеч Лисец 13 27 20 30
20 Ловеч Малиново 15 14 16 15
21 Ловеч Прелом 14 24 9 13
22 Ловеч Пресяка 19 21 19 23
23 Ловеч Скобелево 19 17 12 25
24 Ловеч Славяни 27 29 20 24
25 Ловеч Слатина 21 20 20 20
26 Ловеч Сливек 22 16 27 26
27 Ловеч Смочан 31 23 18 27
28 Ловеч Соколово 18 11 15 12
29 Ловеч Стефаново 21 21 24 30
30 Ловеч Радювене 23 23 24 29
31 Ловеч Тепава 16 5 5 5
32 Ловеч Умаревци 30 20 20 20
33 Ловеч Хлевене 14 12 17 13
34 Ловеч Чавдарци 20 23 25 23
Ср.рентно за общината 20 19 16 21
Община Землище СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ (лв./дка)
Ниви Ливади Пасища Трайни насаждения
1 Априлци Априлци 9 8 8 10
2 Априлци Драшкова поляна 10 11 10 15
3 Априлци Скандало 8 8 8 10
4 Априлци Велчево 10 10 10 10
Ср.рентно за общината 9 9 9 11
Община Землище СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЛВ/ДКА
Ниви Ливади Пасища Трайни
насаждения
1 Тетевен Тетевен 18 5 1 15
2 Тетевен Васильово 18 7 6 5
3 Тетевен Рибарица 18 5 5 15
4 Тетевен Градежница 14 9 9 15
5 Тетевен Бабинци 18 8 6 6
6 Тетевен Черни Вит 18 5 1 15
7 Тетевен Дивчовото 23 5 1 15
8 Тетевен Гложене 16 8 10 21
9 Тетевен Глогово 14 10 1 15
10 Тетевен Галата 17 7 7 30
11 Тетевен Голям Извор 19 17 5 20
12 Тетевен Български извор 9 9 4 21
13 Тетевен Малка Желязна 21 16 14 28
Ср.рентно за общината 17 9 5 17
Община Землище СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЛВ/ДКА
Ниви Ливади Пасища Трайни
насаждения
1 Угърчин Угърчин 21 20 20 18
2 Угърчин Голец 20 13 11 10
3 Угърчин Драгана 17 19 19 19
4 Угърчин Каленик 20 21 17 25
5 Угърчин Катунец 19 21 21 28
6 Угърчин Кирчево 18 18 10 20
7 Угърчин Лесидрен 19 11 12 12
8 Угърчин Микре 19 17 21 11
9 Угърчин Орляне 22 27 12 12
10 Угърчин Славщица 15 16 16 20
11 Угърчин Сопот 18 16 16 16
Ср.рентно за общината 19 18 16 17
Община Землище СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ (лв./дка)
Ниви Ливади Пасища Трайни насаждения
1 Троян Троян 16 8 1 37
2 Троян Балабанско 6 15 1 6
3 Троян Балканец 60 2 1 60
4 Троян Бели Осъм 10 7 7 13
5 Троян Белиш 21 11 5 22
6 Троян Борима 15 4 2 21
7 Троян Врабево 8 8 2 11
8 Троян Г. Желязна 21 6 5 15
9 Троян Г. Трапе 6 25 1 25
10 Троян Гумощник 18 5 2 9
11 Троян Дебнево 16 14 3 18
12 Троян Добродан 18 13 2 17
13 Троян Дълбок дол 11 7 4 12
14 Троян Калейца 14 15 1 15
15 Троян Ломец 10 3 2 6
16 Троян Орешак 16 18 5 10
17 Троян Патрешко 16 5 5 6
18 Троян Старо село 20 8 2 15
19 Троян Терзийско 6 1 6 8
20 Троян Черни Осъм 18 9 2 28
21 Троян Чифлик 10 8 1 8
22 Троян Шипково 6 3 1 8
Ср.рентно за общината 16 9 3 17
Община Землище СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ лв/дка
Ниви Ливади Пасища Трайни
насаждения
1 Летница Летница 29 10 13 26
2 Летница Крушуна 26 10 10 17
3 Летница Горско Сливово 20 10 13 19
4 Летница Кърпачево 13 10 16 19
Ср.рентно за общината 22 10 13 20
Община Землище СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ лв/дка
Ниви Ливади Пасища Трайни
насаждения
1 Ябланица Ябланица 14 12 15 14
2 Ябланица Батулци 10 7 7 13
3 Ябланица Брестница 12 15 13 22
4 Ябланица Голяма Брестница 22 25 10 9
5 Ябланица Добревци 14 5 18 12
6 Ябланица Дъбравата 9 7 5 13
7 Ябланица Златна Панега 18 29 29 22
8 Ябланица Малък Извор 15 10 15 10
9 Ябланица Орешене 16 5 18 22
Ср.рентно за общината 14 13 14 15
Община Землище СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ лв/дка
Ниви Ливади Пасища Трайни
насаждения
1 Луковит Луковит 37 2 6 24
2 Луковит Бежаново 26 2 5 20
3 Луковит Беленци 28 0 16 15
4 Луковит Дерманци 25 18 3 20
5 Луковит Дъбен 23 9 2 0
6 Луковит Карлуково 32 0 5 51
7 Луковит Торос 29 15 6 20
8 Луковит Петревене 23 2 2 19
9 Луковит Пещерна 20 8 2 18
10 Луковит Румянцево 28 0 17 0
11 Луковит Тодоричене 40 3 7 31
12 Луковит Ъглен 29 40 3 21
Ср.рентно за общината 28 14 6 21