одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията техника по видове към 31 декември 2019 година

Уникален идентификатор:  d9bcd674-a41c-4097-80c1-7bdaf7d4db51

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 09:17:18
  • Създаден от: hristina_petkova_marhova
  • Последна промяна: 2020-02-13 09:17:18

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 94
2 Колесни трактори 2780
3 Самоходни шасита 91
4 Друга самоходна техника 398
5 Тракторни ремаркета: 859
6 в т.ч. с общо предназначение 680
7 със спец. предназначение 179
8 Горска техника 149
9 Зърнокомбайни 208
10 Самоходни силажокомбайни 12
11 Други самоходни машини 55
12 Машини за сеидба и садене 272
13 Машини за торене и растителна защита 357
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 589
15 Почвообработващи 1706
16 Сушилни и други 8
17 Зърно и семепочистващи 23
18 Машини за поливане 74
19 Горска техника 1331