одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Уникален идентификатор:  d9cbfa96-d101-4ff6-bb11-75f7ec7b3af4

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:54:39
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:54:39

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.12.2018 г. 68,1 1,361
    02.12.2018 г. 76,3 1,525
    03.12.2018 г. 63,5 1,270
    04.12.2018 г. 66,4 1,328
    05.12.2018 г. 103,4 2,067
    06.12.2018 г. 99,1 1,981
    07.12.2018 г. 38,3 -
    08.12.2018 г. 57,9 1,158
    09.12.2018 г. 62,9 1,259
    10.12.2018 г. 48,9 -
    11.12.2018 г. 26,2 -
    12.12.2018 г. 32,5 -
    13.12.2018 г. 46,8 -
    14.12.2018 г. 47,1 -
    15.12.2018 г. 18,8 -
    16.12.2018 г. 21,5 -
    17.12.2018 г. 22,0 -
    18.12.2018 г. 24,4 -
    19.12.2018 г. 51,0 1,020
    20.12.2018 г. 44,1 -
    21.12.2018 г. 36,6 -
    22.12.2018 г. 49,9 -
    23.12.2018 г. 21,5 -
    24.12.2018 г. 18,3 -
    25.12.2018 г. 18,0 -
    26.12.2018 г. 22,1 -
    27.12.2018 г. 30,8 -
    28.12.2018 г. 38,8 -
29.12.2018 г. 33,0 -
30.12.2018 г. 46,5 -
31.12.2018 г. 71,8 1,436
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 361
Брой регистрирани превишения през месеца: 10
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 65
Средномесечна концентрация: 45,37
Времеви обхват: 98.90 %
ДОАС с-ма 01.12.2018 г. 24,4 -
"Профсъюзи" Силистра
    02.12.2018 г. 53,5 1,070
    03.12.2018 г. 63,3 1,266
    04.12.2018 г. 71,7 1,434
    05.12.2018 г. 52,2 1,044
    06.12.2018 г. 25,0 -
    07.12.2018 г. 21,9 -
    08.12.2018 г. 22,3 -
    09.12.2018 г. 62,4 1,248
    10.12.2018 г. 33,3 -
    11.12.2018 г. 39,4 -
    12.12.2018 г. 17,1 -
13.12.2018 г. 12,1 -
    14.12.2018 г. 14,9 -
  15.12.2018 г. 21,6 -
    16.12.2018 г. 9,5 -
    17.12.2018 г. 7,5 -
    18.12.2018 г. 3,8 -
    19.12.2018 г. 11,2 -
    20.12.2018 г. 13,9 -
    21.12.2018 г. 18,7 -
    22.12.2018 г. 15,7 -
    23.12.2018 г. 8,4 -
    24.12.2018 г. 5,8 -
    25.12.2018 г. 6,1 -
    26.12.2018 г. 3,7 -
    27.12.2018 г. 7,1 -
28.12.2018 г. 12,7 -
29.12.2018 г. 15,5 -
30.12.2018 г. 17,6 -
31.12.2018 г. 36,5 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 365
Брой регистрирани превишения през месеца: 5
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 6
Средномесечна концентрация: 23.51
Времеви обхват: 100 %