одобрен

Публичен регистър на приватизацията в Община Брацигово

Уникален идентификатор:  d9dc41c7-ebd0-4e9c-89e1-8dc2381afca3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 14:37:11
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 14:37:11

Публичен регистър на приватизацията в Община Брацигово

Номер по ред Дата на подписване на окончателния договор Купувач Обект на сделката Забележка