Набор от данни:  Агростатистика

одобрен

Заклани животни в кланиците от 2001 до 2018

Уникален идентификатор:  d9f142c0-dfd3-457f-97b7-1c085200ae16

Описание:

Заклани животни в кланиците от 2001 до 2018 година

агростатистика земеделие храни

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-04-28 14:17:33
  • Създаден от: vladislav_kostadinov
  • Последна промяна: 2019-06-11 17:21:53
  • Последно променил: vladislav_kostadinov

Видове животни

Ед. мярка

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Говеда: Телета до 1 година Хиляди броя 27.0 28.8 29.9 29.0 20.8 13.4 6.1 8.8 3.3 3.9 4.9 4.4 4.4 3.2 4.0 5.1 5.0 3.9
Говеда: Юници Хиляди броя 4.2 3.2 3.0 5.5 2.7 3.2 9.3 8.8 5.3 3.1 3.3 2.6 3.8 2.5 3.3 3.2 2.5 2.1
Говеда: Крави Хиляди броя 16.3 11.6 12.9 6.3 5.2 4.4 7.2 7.1 8.8 9.0 9.7 13.0 13.0 11.9 12.4 15.9 19.0 20.4
Говеда: Бикове и волове Хиляди броя 2.1 2.2 6.3 4.5 1.1 3.1 8.2 4.6 4.6 6.3 5.9 5.3 5.7 5.6 5.8 8.2 8.8 7.9
Говеда: Общо говеда Хиляди броя 49.6 45.8 52.1 45.3 29.8 24.1 30.8 29.3 22.0 22.3 23.8 25.3 26.9 23.2 25.5 32.4 35.3 34.3
Общо ЕРД и еднокопитни Хиляди броя 49.6 45.8 52.1 45.6 29.9 24.2 30.8 29.5 22.1 22.3 23.9 c c c c 32.8 35.6 34.6
Общо ДРД Хиляди броя 628.2 683.3 837.5 767.8 902.0 847.6 1 153.2 992.4 868.7 614.4 331.1 c c c c 230.8 359.8 342.3
Свине: Прасета до 50 кг Хиляди броя 4.7 13.9 9.9 10.1 9.0 7.2 9.1 18.3 10.1 6.8 5.0 5.6 5.4 5.0 c c c c
Свине: Угоени свине Хиляди броя 489.3 493.6 698.8 590.7 513.7 524.2 574.3 574.0 536.4 544.2 746.4 715.8 802.4 815.5 939.5 1 031.4 1 053.5 1 166.8
Свине: Други свине Хиляди броя 42.0 54.7 36.2 20.5 11.0 29.4 24.1 19.4 16.2 9.6 12.8 11.4 7.5 8.8 16.1 15.8 14.3 22.4
Свине: Общо свине Хиляди броя 536.0 562.2 744.9 621.3 533.7 560.8 607.5 611.7 562.7 560.6 764.2 732.8 815.3 829.3 955.6 1 047.2 1 067.8 1 189.2
Общо заклани животни в кланиците Хиляди броя 1 213.8 1 291.3 1 634.5 1 434.7 1 465.6 1 432.6 1 791.5 1 633.6 1 453.5 1 197.3 1 119.2 1 072.4 1 093.0 1 191.8 1 328.8 1 310.8 1 463.2 1 566.1