одобрен

Регистър на търговските обeкти към 01.01.2019г.

Уникален идентификатор:  da668a0f-3ef5-48bc-8dc8-5337189ecae2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-12 14:12:42
  • Създаден от: obshtina_dragoman
  • Последна промяна: 2019-09-12 14:12:42