одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите за 2018 г. - дирекция АГУП

Уникален идентификатор:  da7e39ab-2dc4-44cc-a913-88a72bf9a26e

паспорти строежи технически

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 16:47:55
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2019-03-27 16:51:26
  • Последно променил: varna_mun

№ по ред

№ на техн. паспорт и дата

Наименование на строеж

Административен адрес

Разрешение за строеж

Общи характеристики

1 1 / 10135.5502.53.1 / 07.01.2019 г. Многофамилна жилищна сграда р-н Аспарухово ул.Белгород №8-8А билет 1065 / 1962 г. АУ 126744 ВН / .2018 г.
2 2 / 10135.1507.578.1 / 07.01.2019 г. Многофамилна жилищна сграда р-н Одесос ул.Цар Самуил №10 билет 1554 / 1959 г. АУ 126746 ВН / .2018 г.
3 3 / 10135.2563.1660.1 / 09.01.2019 г. Жилищна сграда УПИ XVI-236 кв. 45 21 м.р. м-ст Св.Никола №118 № 41 / 2012 г. АУ 000419 ВН / .2018 г.
4 4 / 10135.2563.284.2 / 09.01.2019 г. Жилищна сграда УПИ XII-284 кв. 45 21 м.р. бул.Княз Борис I №141 № 9 / 2013 г. АУ 000422 ВН / .2018 г.
5 5 / 10135.2556.354.1 / 09.01.2019 г. Жилищна сграда УПИ XXVI-общ кв. 623 5 м.р. ул.Полк.Свещаров №24 № 169 / 2009 г. АУ 001049 ВН / .2018 г.
6 6 / 10135.2556.355.2 / 09.01.2019 г. Жилищна сграда УПИ XXIV-общ кв. 623 5 м.р. ул.Полк.Свещаров №24 № 168 / 2009 г. АУ 001056 ВН / .2018 г.
7 7 / 10135.5502.55.1 / 14.01.2019 г. Многофамилна жилищна сграда р-н Аспарухово ул.Белгород №12 № 1156 / 1962 г. АУ 002836 ВН / .2018 г.
8 8 / 10135.5502.56.1 / 14.01.2019 г. Многофамилна жилищна сграда р-н Аспарухово ул.Белгород №14 - АУ 002837 ВН / .2018 г.
9 9 / 10135.5502.73.1 / 17.01.2019 г. Многофамилна жилищна сграда р-н Аспарухово ул.Ростов №12-12А билет 31 / 1971 г. АУ 004284 ВН / .2018 г.
10 10 / 10135.3516.62.5 / 17.01.2019 г. Жилищна сграда УПИ X-62 кв. 3 м.р. ул.Георги В.Атанасов №3-3А № 80 / 2016 г. АУ 003437 ВН / .2018 г.
11 11 / 10135.5545.3323.1 / 18.01.2019 г. Узаконяване на 1ет. и надстройка ПИ 3323 м-ст Зеленика № 63 / 2003 г. АУ 004434 ВН / .2018 г.
12 12 / 10135.3514.24.21 / 18.01.2019 г. Нова складова част УПИ I ЗПЗ бул.Република №1 № 127 / 2017 г. АУ 004699 ВН / .2018 г.
13 13 / 10135.3506.1189.1 / 24.01.2019 г. Жилищна сграда УПИ XII-534 кв. 25 СО Пчелина № 305 / 2010 г. АУ 006644 ВН / .2018 г.
14* 14 / 10135.3511.35.19 / 24.01.2019 г. Многофамилна жилищна сграда жк Възраждане бл.75 вх.Г № 128 / 2015 г. АУ 007199 ВН / .2018 г.
15 15 / 10135.2560.96.1 / 01.02.2019 г. Жилищна сграда УПИ XI-3 кв. 37 18 м.р. ул.Сава Радулов №16 № 27 / 2017 г. АУ 009879 ВН / .2018 г.
16 16 / 10135.2569.289.5 / 01.02.2019 г. Магазин ЛИДЛ УПИ I-289 кв. 12 кк Св.Св.Константин и Елена ул.45 №27 № 34 / 2018 г. АУ 010418 ВН / .2018 г.
17 17 / 10135.2563.23.5 / 06.02.2019 г. Многофамилна жилищна сграда УПИ LXXXI-23 кв. 18 жк Бриз-ЮГ ул.Ч.Бъчваров №14 № 117 / 2016 г. АУ 011198 ВН / .2018 г.
18 18 / 10135.2556.188.6 / 06.02.2019 г. Жилищна сграда УПИ VII-1515a кв. 621 ул.Битоля №31 № 130 / 2017 г. АУ 011579 ВН / .2018 г.
19 19 / 10135.1507.1166.6 / 06.02.2019 г. Жилищна сграда УПИ III-9851007 кв. 69 8 м.р. ул.Цар И.Шишман №5 № 51 / 2017 г. АУ 011849 ВН / .2018 г.
20* 20 / 10135.2558.23.1 / 08.02.2019 г. ДГ Ян Бибиян (*ТП 182/2016г.) ул.Добруджа №1 - АУ 011947 ВН / .2018 г.
21 21 / 10135.5502.65.1 / 11.02.2019 г. Многофамилна жилищна сграда р-н Аспарухово ул.Ростов №7 - АУ 013163 ВН / .2018 г.
22* 22 / 10135.1507.885.1 / 11.02.2019 г. Многофамилна жилищна сграда р-н Одесос ул.Граф Игнатиев №6 - АУ 013165 ВН / .2018 г.
23 23 / 72709.516.1021.38 / 11.02.2019 г. Складова база УПИ VI-9931021 кв. 28 ЗПЗ з-ще с. Тополи № 02 / 2007 г. АУ 014180 ВН / .2018 г.
24* 24 / 10135.513.232.1 / 11.02.2019 г. Преустройство с изграждане на асансьор УПИ IV-232347 кв.37 кк Зл.пясъци № 113 / 2016 г. АУ 014843 ВН / .2018 г.
25 25 / 10135.2517.1836.1 / 12.02.2019 г. Вилна сграда ПИ 2517.1836 СО Бялата чешма и Дъбрава № 30 / 2011 г. АУ 014307 ВН / .2018 г.
26 26 / 10135.536.177.1 / 12.02.2019 г. Заведение за хранене УПИ V-2547 кв. 4 Приморска зона - Варна (С3-2) № 11 / 2004 г. АУ 015131 ВН / .2018 г.
27 27 / 10135.4502.238.2 / 14.02.2019 г. Жилищна сграда УПИ VII-238 кв. 11 3 м.р. жк.Вл.Варненчик №310 № 49 / 2016 г. АУ 015632 ВН / .2018 г.
28 28 / 10135.1507.1118.1 / 14.02.2019 г. Сграда - Културна ценност УПИ XVIII-1033 кв. 4 8 м.р. ул.Шопен №4 1928 г. АУ 016101 ВН / .2018 г.
29 29 / 10135.5506.836.1 / 15.02.2019 г. Жилищна сграда УПИ II-1414 кв. 144 29 м.р. ул.Кирил и Методий №73 № 40 / 2008 г. АУ 016177 ВН / .2018 г.
30 30 / 10135.2553.541.1 / 15.02.2019 г. Жилищна сграда 1 ул. Божур№15 № 161 / 1974 г. АУ 016326 ВН / .2018 г.
31 31 / 10135.2564.446 / 18.02.2019 г. Жилищна сграда УПИ XV-446 кв. 25 Вилна зона ул.9-та №21 № 133 / 2016 г. АУ 016882 ВН / .2018 г.
32* 32 / 10135.2556.236.9.102 / 18.02.2019 г. Банков офис (*97/2017г.) УПИ II кв. 603а 5 м.р. ул.Дойран №2 № 40 / 2018 г. АУ 016911 ВН / .2018 г.
33 33 / 10135.1501.635 / .2019 г. Жилищна сграда УПИ IV-635 кв. 295 9 м.р. ул.Цар Иван Страцимир №51 № 18 / 2017 г. АУ 017273 ВН / .2018 г.
34 34 / 10135.2557.97 / 18.02.2019 г. Спешно отделение УПИ XVII кв. 682 ул.Цар Освободител №100 - АУ 016560 ВН / .2018 г.
35 35 / 10135.1503.650.1 / 20.02.2019 г. Жилищна сграда ПИ 1503.650.1 пл.5 кв. 851 10 м.р. ул.Ангел Георгиев №27 р-н Одесос УТ 5 / 2019 г. АУ 018601 ВН / .2018 г.
36 36 / 10135.5502.108.1(23) / 20.02.2019 г. Жилищна сграда № кадастр. р-н 29 р-н Аспарухово ул.Мара Тасева - АУ 017862 ВН / .2018 г.
37 37 / 10135.3513.453 / 20.02.2019 г. Жилищна сграда УПИ VIII-204205206207 кв. 1089А 26 м.р. ул.Атанас Томов №3 № 14 / 2017 г. АУ 018116 ВН / .2018 г.
38 38 / 10135.3513.148.24 / 20.02.2019 г. Административна сграда ПИ 3513.148.24 ул.Петко Стайнов №7 - АУ 018361 ВН / .2018 г.
39 39 / 10135.5502.190.1.4 / 26.02.2019 г. Жилищна сграда ап.4 27 м.р. р-н Аспарухово ул.Гривица бл.10 № 72 / 2018 г. АУ 019902 ВН / .2018 г.
40* 40 / 10135.1507.1166.6 / 26.02.2019 г. Жилищна сграда (*19/2019г.) УПИ III-9851007 кв. 69 8 м.р. ул.Цар Иван Шишман №5 № 51 / 2017 г. АУ 020160 ВН / .2018 г.
41 41 / 30497.501.143 / 27.02.2019 г. Жилищна сграда УПИ XVI-143 кв. 3а ул.Феникс №24 с.Звездица община Варна № 49 / 1969 г. АУ 020766 ВН / .2018 г.
42* 42 / 10135.1503.663.4 / 11.03.2019 г. ЦДГ №1 Светулка (*181/2016г.) ул.Парижка Комуна №25 гр.Варна 1928г. (изв.промени 154/2018 г.) АУ 022965 ВН / .2018 г.
43 43 / 10135.2723.1041.1 / 11.03.2019 г. Вилна сграда ПИ 2723.1041 СО Ваялар гр.Варна 173/2010 АУ 023164 ВН / .2018 г.
44 44 / 10135.513.715 / 11.03.2019 г. Основен ремонт и реконструкция на Снек бар УПИ I-100 кв.68 кк.Златни пясци гр. Варна 59/2018 г. АУ 023814 ВН / .2018 г.
45 45 / 10135.3506.857 / 11.03.2019 г. Жилищна сграда УПИ XVIII-857 кв.28 СО Пчелина 95/2016 г. АУ 023793 ВН / .2018 г.
46* 46 / 10135.1507.133.1 / 11.03.2019 г. Многофамилна жилищна сграда (*1818/2015г.) ул.Иларион Макариополски №15 гр.Варна 155/2015 г. АУ 022554 ВН / .2018 г.
47 47 / 10135.2555.2642.1 / 14.03.2019 г. Патологоанатомия и съдебна медицина УПИ 1045 23 м.р. бул.Хр.Смирненски №1 1991 АУ 024236 ВН / .2018 г.
48* 48 / 10135.2556.324 / 14.03.2019 г. Медицински център СБАГАЛ Проф.Д-р Д.Стаматов УПИ X кв.995 бул.Цар Освободител гр.Варна 1974 АУ 024248 ВН / .2018 г.
49 49 / 10135.2556.324 / 20.03.2019 г. Офис сграда УПИ IX-69 кв.430 4м.р.ул.Генерал Колев гр.Варна 47/2017 АУ 026747 ВН / .2018 г.
50 50 / 10135.4504.591.8 / 20.03.2019 г. Жилищен комплекс УПИ III-871 кв.42 1м.р. жк Вл.Варненчик гр.Варна 200/2008 АУ 027088 ВН / .2018 г.
51 51 / 10135.2556.137.4 / 20.03.2019 г. Жилищна сграда УПИ XVI-18 кв.619 5м.р. ул.Брегалница гр.Варна 111/2014 АУ 027392 ВН / .2018 г.