одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Уникален идентификатор:  dad06e6a-ffe7-480b-afcd-fa3e7d36e2bc

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-09-04 11:07:22
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-09-04 11:07:22