одобрен

SEBRA-MF-2019-04-03

Уникален идентификатор:  daf4988f-ede8-4054-9b10-dff96ce1b123

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:33:02
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:33:02

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 03.04.2019 - 03.04.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 745.36
10 xxxx Издръжка 185 188724.47
18 xxxx Други разходи 1 70.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41 927032.24
Общо:  230 1116572.46
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 03.04.2019 - 03.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 495.36
10 xxxx Издръжка 9 3291.13
Общо:  11 3786.49
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 03.04.2019 - 03.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 250
10 xxxx Издръжка 95 171776.94
18 xxxx Други разходи 1 70.39
Общо:  97 172097.33
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 03.04.2019 - 03.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 79 10836.4
Общо:  79 10836.4
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 03.04.2019 - 03.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2820
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41 927032.24
Общо:  43 929852.24