одобрен

Обучени по програма "Публични политики"

Уникален идентификатор:  dc3c8782-c598-4515-ab01-2698573efc23

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:32:52
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:47:59
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - П-1 - РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ 39 39 34 2
2016 - П-2 - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО – МОДУЛЕН КУРС 47 46 28 3
2016 - П-3 - ОТКРИТА И ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 6 2 0 1
2016 - П-4 - ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – ПРАВНА РАМКА И ПРИЛАГАНЕ 67 66 52 3
2016 - П-5 - ОТВОРЕНИ ДАННИ В УПРАВЛЕНИЕТО 25 25 22 2
2016 - П-6 - ЕТИКА И ЕТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 18 18 13 2
2016 - П-7 - ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ ЗА ПО-ДОБРА БИЗНЕС СРЕДА 11 11 11 1
2016 - П-8 - СПОСОБИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВНА РАМКА И ПРАКТИКИ 43 42 37 3
2016 - П-9 - ОЦЕНКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК 31 31 30 2
2016 - П-10 - ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ИЗМАМИТЕ 38 38 36 2
2016 - П-11 - ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 25 22 17 1