одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления до 30.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  dcc82ec3-d2ff-4978-bd00-862368fa012f

РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-16 16:12:25
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-10-16 16:12:25

№ по ред

Вид на депото (Регионално или Общинско) и наименование

Община

Месец

Количество депонирани отпадъци (т)

Размер на отчисленията по чл. 60 (лв./тон)

Постъпили в сметката на РИОСВ отчисления по чл. 60 от ЗУО (лв.)

Постъпили в сметката на РИОСВ отчисления по чл. 64 от ЗУО (лв.)

Следва да постъпят в сметката на РИОСВ отчисления по чл. чл. 60 от ЗУО (лв.)

Следва да постъпят в сметката на РИОСВ отчисления по чл. 64 от ЗУО (лв.)

Обща сума на отчисленията, които следва да постъпят

Остава да постъпят по чл. 60 (лв.)

Остава да постъпят по чл. 64 (лв.)

Дължима лихва за отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7

Натрупана лихва за отчисленията по чл. 64 от ЗУО

Изразходени средства (лв.)

Депонирани количества неопасни отпадъци, за които отчисленията по чл.20 от Наредба №7 се увеличават с 15 на сто

Дължими отчисления по чл. 20, ал. 3 от Наредба №7 (лв.)

Забележки

1 Регионално депо -Търговище Община Търговище януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 19610,48 5.4 47601.84 58 831,44 лв. 47601.84 58 831,44 лв. 106433.28 0 0 Отчисленията по чл.60 от ЗУО за 2011 г. са определени 5,40 лв./тон. С писмо Община Търговище е поискала от МОСВ намаление на отчисленията, което беше разрешено, но не по-малко от 20/100 от сумата. В тази връзка Общините определиха сума еднаква за всички месеци, която не е по-малка от 20/100 от определеният размер на отчисленията.
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 37400.37 5.4 143667.24 218940.54 143667.24 218940.54 362607.81 0 0 Отчисленията по чл. 64 от ЗУО се превеждат веднъж на тримесечие
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 55084.14 5.4 238159.54 484196.94 238159.54 484196.94 722356.48 0 0 Отчисленията по чл. 64 от ЗУО се превеждат веднъж на тримесечие
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 72904.2 5.2 330823.85 876238.26 330823.85 876238.26 1207062.11 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 92413.11 5.2 424979.89 1383232.3 424979.89 1383232.3 1808212.19 0 0 799 000 лв за изграждане на площадка за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци в УПИ X, ПИ № 73626.504.725, кв. 23, Промишлена зона, гр. Търговище.
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 105636.04999999999 5.2 508320.49000000005 998814.58 508320.49 998814.58 1507135.07 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 108481.65999999999 5.2 523122.86000000004 1076258.8499999999 523122.86 1076258.8499999999 1599381.71 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 112253.68999999999 5.2 542737.42 1184256.2199999997 542737.42 1184256.2199999997 1726993.64 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 116634.37 5.2 565516.9000000001 1308369.7199999997 565516.9000000001 1308369.7199999997 1873886.62 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 120581.08 5.2 585632.0100000001 1417998.8999999997 585632.0100000001 1417998.8999999997 2003630.9100000001 0 0 м.09 - 78,42 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 123630.44 5.48 602049.5500000002 1507837.2799999998 602049.5500000002 1507837.2799999998 2109886.83 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 126644.59 5.48 618567.1000000002 1581041.4799999997 618567.1000000002 1581041.4799999997 2199608.58 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 130420.91 5.48 639261.3300000002 1670598.2299999997 639261.3300000002 1670598.2299999997 2309859.56 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 131319.57 5.48 643595.6000000002 1690201.5799999998 643595.6000000002 1690201.5799999998 2333797.1500000004 0 0 м.09 - 107,74 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления. От месец октомври 2018 г. община Търговище депонира на РД Шумен
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 131319.57 5.48 643595.6000000002 1690201.5799999998 643595.6000000002 1690201.5799999998 2333797.1500000004 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 131319.57 5.48 643595.6000000002 1690201.5799999998 643595.6000000002 1690201.5799999998 2333797.1500000004 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 131319.57 5.48 643595.6000000002 1690201.5799999998 643595.6000000002 1690201.5799999998 2333797.1500000004 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 131319.57 5.48 643595.6000000002 1690201.5799999998 643595.6000000002 1690201.5799999998 2333797.1500000004 0 0
януари 2011 г. ÷март 2020 г. 131319.57 5.48 643595.6000000002 1690201.5799999998 643595.6000000002 1690201.5799999998 2333797.1500000004 0 0
януари 2011 г. ÷юни 2020 г. 131319.57 5.48 643595.6000000002 1690201.5799999998 643595.6000000002 1690201.5799999998 2333797.1500000004 0 0
2 Регионално депо -Търговище Община Попово януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 6524.11 5.4 14 218,8 лв 19 572,33 лв 14 218,8 лв 19 572,33 лв 33791.13 0 0 Отчисленията по чл.60 от ЗУО за 2011 г. са определени 5,40 лв./тон. С писмо Община Търговище е поискала от МОСВ намаление на отчисленията, което беше разрешено, но не по-малко от 20/100 от сумата. В тази връзка Общините определиха сума еднаква за всички месеци, която не е по-малка от 20/100 от определеният размер на отчисленията.
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 13340.29 5.4 51026.12 80917.95 51026.12 80917.95 131944.07 0 0 Отчисленията по чл. 64 от ЗУО се превеждат веднъж на тримесечие
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 19965 5.4 86799.55 180288.6 86799.55 180288.6 267088.15 0 0 Отчисленията по чл. 64 от ЗУО се превеждат веднъж на тримесечие
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 26769.44 5.2 122182.64 329986.28 122182.64 329986.28 452168.92 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 32958.02 5.2 154363.26 503266.52 154363.26 503266.52 657629.78 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 38887.74 5.2 186792.21999999997 719562.2799999999 186792.22 719562.2799999999 906 354,50 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 39961.229999999996 5.2 192374.36999999997 760967.2 192374.37 760967.2 953 341,57 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 41536.869999999995 5.2 200567.69999999995 823992.7999999999 200567.69999999998 823992.7999999999 1024560.4999999999 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 43398.88999999999 5.2 210250.19999999995 898473.6 210250.19999999998 898473.6 1108723.8 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 45174.329999999994 5.2 219445.05999999994 969203.2 219445.06 969203.2 1188648.26 0 0 м.09 - 7,2 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 46452.229999999996 5.48 226321.39999999994 1024448.8999999999 226321.4 1024448.8999999999 1250770.2999999998 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 48132.009999999995 5.48 235526.58999999994 1100039 235526.59 1100039 1335565.59 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 49344.74999999999 5.48 242172.40999999995 1154612.3 242172.41 1154612.3 1396784.71 0 0 От м. 08 община Попово се обслужва от "Еко Инвест Север" ООД, гр. София - площадка гр. Попово за балиране на СБО
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 49344.74999999999 5.48 242172.40999999995 1154612.3 242172.41 1154612.3 1396784.71 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 49344.74999999999 5.48 242172.40999999995 1154612.3 242172.41 1154612.3 1396784.71 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 49344.74999999999 5.48 242172.40999999995 1154612.3 242172.41 1154612.3 1396784.71 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 49344.74999999999 5.48 242172.40999999995 885938.3 242172.41 885938.3 1128110.71 0 0 268 674 лв. за "Изграждане и оборудване на станция за предварително третиране и претоварване на отпадъци" на Община Попово.
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 49344.74999999999 5.48 242172.40999999995 885938.3 242172.41 885938.3 1128110.71 0 0
януари 2011 г. ÷март 2020 г. 49344.74999999999 5.48 242172.40999999995 885938.3 242172.41 885938.3 1128110.71 0 0
януари 2011 г. ÷юни 2020 г. 49344.74999999999 5.48 242172.40999999995 885938.3 242172.41 885938.3 1128110.71 0 0
3 рег. Депо Омуртаг Община Омуртаг януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 5234.36 11.38 59 567,02 лв 15 703,08 лв 59 567,02 лв 15 703,08 лв 75 270,10 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 10437.51 11.38 118 778,87 лв 62531.43 118 778,87 лв 62531.43 181 310,30 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 15901.95 11.38 180 964,21 лв 144 498,03 лв 180 964,21 лв 144 498,03 лв 325 462,24 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 20246.37 11.38 230 403,71 лв 240 075,27 лв 230 403,71 лв 240 075,27 лв 470 478,98 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 24590.79 8 260 463,39 лв 345 284,15 лв 260 463,39 лв 345 284,15 лв 605 747,54 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 28479.8 8 289089.81 430108.46 295 743,41 лв 460 049,66 лв 719 198,27 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 29170.41 8 301268.29 502090.46 301268.29 502090.46 803 358,75 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 30223.13 8 309690.05 544199.26 309690.05 544199.26 853 889,31 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 31373.77 8 318895.17 590224.86 318895.17 590224.86 909120.03 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 32375.09 8 326905.73 685187.9 326905.73 685187.9 1012093.63 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 33160.03 8 333185.25 719123.9 333185.25 719123.9 1052309.15 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 34257.63 8 341966.05 768515.9 341966.05 768515.9 1110481.95 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 35419.329999999994 8 351259.64999999997 820792.4 351259.64999999997 820792.4 1172052.05 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 36507.829999999994 8 359967.64999999997 869774.9 359967.64999999997 869774.9 1229742.55 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 37378.70999999999 8 366934.68999999994 916570.5800000001 366934.68999999994 916570.5800000001 1283505.27 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 38378.90999999999 8 374936.44999999995 973583.1200000001 374936.44999999995 973583.1200000001 1348519.57 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 39587.359999999986 8 384604.04999999993 1042464.5700000001 384604.04999999993 1042464.5700000001 1427068.62 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 40703.25999999999 8 278531.17999999993 1086332.9100000001 281301.4199999999 1106070.87 1387372.3900000001 2770.24 19737.96 112229,83 лв. за "Закриване ирекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг"
януари 2011 г. ÷март 2020 г. 41605.459999999985 8 288519.0199999999 1180384.4300000002 288519.0199999999 1180384.4300000002 1468903.4500000002 0 0 платена су,мата за ноември на 08.01.20
януари 2011 г. ÷юни 2020 г. 42597.099999999984 8 296452.1399999999 1255317.9900000002 296452.1399999999 1255317.9900000002 1551770.1300000001 0 0
4 Община Котел януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 864.708 11.38 9 840,34 лв 2594.12 9 840,34 лв 2594.12 12 434,46 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 1972.275 11.38 22 444,49 лв 12562.25 22 444,49 лв 12562.25 35 006,74 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 3695.575 11.38 42055.64 38411.75 42055.64 38411.75 80 467,39 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 5057.815 11.38 57557.93 68381.03 57557.93 68381.03 125 938,96 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 7046.625 8 73468.41 124067.71 73468.41 124067.71 198 536,12 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 8518.349999999999 8 96 670,26 лв 153 294,73 лв 100231.62000000001 169320.85 269 552,47 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 8927.579999999998 8 103505.45999999999 195530.13 103505.46 195530.13 299 035,59 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 9556.839999999998 8 108539.54 220700.53 108539.54000000001 220700.53 329 240,07 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 10109.239999999998 8 112958.73999999999 242796.53 112958.74 242796.53 355 755,27 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 10651.319999999998 8 117295.37999999999 293788.17 117295.38 293788.17 411083.55000000005 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 11072.019999999999 8 120660.98 312027.07 120660.98000000001 312027.07 432688.05000000005 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 11490.06 8 124005.3 330838.87 124005.30000000002 330838.87 454844.17000000004 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 12152.38 8 129303.86 360643.27 129303.86000000002 360643.27 489947.13000000006 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 12801.34 8 134495.54 389846.47000000003 134495.54 389846.47000000003 524342.01 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 13323.1 8 138669.62 418000.87000000005 138669.62 418000.87000000005 556670.49 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 14011.300000000001 8 144175.22 457228.2700000001 144175.22 457228.2700000001 601403.49 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 14817.84 8 150627.54 503201.05000000005 150627.54 503201.05000000005 653828.59 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 15604.3 8 155062.74 534801.85 156919.22 548029.27 704948.49 1856.48 13227.42
януари 2011 г. ÷март 2020 г. 16226.38 8 161895.86000000002 599638.59 161895.86000000002 599638.59 761534.45 0 0 платена су,мата за ноември на 08.01.20
януари 2011 г. ÷юни 2020 г. 16926.719999999998 8 167498.58000000002 652122.0499999999 167498.58000000002 652122.0499999999 819620.6299999999 0 0
5 Община Върбица януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1795.25 11.38 20429.95 5385.75 20429.95 5385.75 25 815,70 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 3624.82 11.38 41250.46 21851.88 41250.46 21851.88 63 102,34 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 4970.62 11.38 56565.66 42038.88 56565.66 42038.88 98 604,54 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 5737.2 11.38 65289.34 58903.64 65289.34 58903.64 124 192,98 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 6437.14 8 70888.86 78501.96 70888.86 78501.96 149 390,82 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 7808.44 8 73649.58 112178.01000000001 75370.86 119923.77 195 294,63 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 8005.98 8 76951.18000000001 128700.17000000001 76951.18000000001 128700.17000000001 205 651,35 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 8220.26 8 78665.42000000001 137271.37000000002 78665.42000000001 137271.37000000002 215 936,79 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 8574.48 8 81499.18000000001 151440.17 81499.18000000001 151440.17 232 939,35 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 8901.039999999999 8 84111.66 177006.81 84111.66 177006.81 261118.47 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 9163.72 8 86213.1 188317.71 86213.1 188317.71 274530.81 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 9459.96 8 88583.02 201648.50999999998 88583.02 201648.50999999998 290231.52999999997 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 9797.119999999999 8 91280.3 216820.71 91280.3 216820.71 308101.01 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 10075.46 8 93507.02 229346.00999999998 93507.02 229346.00999999998 322853.02999999997 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 10362.099999999999 8 95800.14 244535.61 95800.14 244535.61 340335.74999999994 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 10666.839999999998 8 98238.06 261905.78999999998 98238.06 261905.78999999998 360143.8499999999 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 10944.899999999998 8 100462.54 277755.20999999996 100462.54 277755.20999999996 378217.7499999999 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 11227.919999999998 8 101864.3 287742.75 102726.7 293887.35 396614.0499999999 862.4 6144.6
януари 2011 г. ÷март 2020 г. 11515.299999999997 8 105025.73999999999 317642.29 105025.73999999999 317642.29 422668.02999999997 0 0 платена сумата за ноември на 08.01.20 г
януари 2011 г. ÷март 2020 г. 11724.779999999997 8 106701.57999999999 334132.73 106701.57999999999 334132.73 440834.30999999994 0 0
6 Община Антоново януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 302.26 11.38 3439.72 2720.34 3439.72 2720.34 6 160,06 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 390.66 11.38 4445.71 4046.34 4445.71 4046.34 8 492,05 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 882.56 11.38 10043.53 14868.14 10043.53 14868.14 24 911,67 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 2350.91 8 21790.33 55981.94 21790.33 55981.94 77 772,27 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 3749.49 8 35643.60999999999 56912.58 38039.60999999999 67694.58 105 734,19 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 3992.39 8 39982.80999999999 84030.42 39982.80999999999 84030.42 124 013,23 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 4385.59 8 43128.40999999999 99758.42 43128.40999999999 99758.42 142 886,83 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 4754.43 8 46079.12999999999 114512.02 46079.12999999999 114512.02 160 591,15 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 5047.13 8 48420.72999999999 147204.06 48420.72999999999 147204.06 195624.78999999998 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 5286.17 8 50333.04999999999 157492.76 50333.04999999999 157492.76 207825.81 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 5580.91 8 52690.96999999999 170756.06 52690.96999999999 170756.06 223447.03 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 5925.2699999999995 8 55445.849999999984 186252.26 55445.849999999984 186252.26 241698.11000000002 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 6194.629999999999 8 57600.72999999998 198373.46000000002 57600.72999999998 198373.46000000002 255974.19000000003 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 6414.049999999999 8 59356.08999999998 210017.12000000002 59356.08999999998 210017.12000000002 269373.21 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 6679.169999999999 8 61477.04999999998 225128.96000000002 61477.04999999998 225128.96000000002 286606.01000000007 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 6980.949999999999 8 63891.28999999998 242330.42 63891.28999999998 242330.42 306221.7100000001 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 7270.769999999999 8 65469.36999999997 253574.24 66209.84999999998 258850.16 325060.01000000007 740.48 5275.92
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 7525.769999999999 8 68249.84999999998 279477.32 68249.84999999998 279477.32 347727.17 0 0 платени за ноември на 08.01.2020 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 7830.769999999999 8 70689.84999999998 302373.52 70689.84999999998 302373.52 373063.37 0 0
Община Попово януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 1343.74 8 10749.92 102614.7 10749.92 102614.7 113364.62 0 0
7 общинско депо- Антоново Община Антоново януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1498.05 3 4 494,14 лв 0,00 лв 4 494,14 лв 4 494,14 лв 8 988,28 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 2713.71 9 15 367,79 лв 0,00 лв 15 367,79 лв 15 367,79 лв 30 735,58 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 3933.71 5.32 21 859,2 лв 34 066,56 лв 21 859,2 лв 33 667,79 лв 55 256,99 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 4745.515 5.32 25353.72 49 957,49 лв 25353.72 49 957,49 лв 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 4745.515 5.32 25353.72 49 957,49 лв 25353.72 49 957,49 лв 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 4745.515 5.32 25353.72 49 957,49 лв 25353.72 49 957,49 лв 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷юни 2020 г. 4745.515 5.32 25353.72 49957.49 25353.72 49957.49 75 311,21 лв 0 0
8 общинско депо - Опака Община Опака януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 744 5.6 4 169,2 лв 0,00 лв 4 169,2 лв 2 232,00 лв 6 401,20 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 1654.3 9.7 12 945,13 лв 0,00 лв 12 945,13 лв 10 424,70 лв 23 369,83 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 2559.3 9.7 21 722,66 лв 27 147,00 лв 21 722,66 лв 27 147,00 лв 48 869,66 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 3436.3 9.7 30 229,56 лв 65 735,00 лв 30 229,56 лв 65 735,00 лв 95 964,56 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 4256.1 9.7 38 181,62 лв 111 643,8 лв 38 181,62 лв 111 643,8 лв 149 825,42 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 5150.4 9.03 45 523,86 лв 166 535,40 лв 45 523,86 лв 166 535,4 лв 212 059,26 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 5306.2 9.03 46930.73 172486.19999999998 46930.73 172486.19999999998 219 416,93 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 5531.599999999999 9.03 48274.4 178438.19999999998 48966.1 181502.19999999998 230 468,3 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 5765.499999999999 9.03 50378.39 187758.19999999998 51078.22 190858.19999999998 241 936,42 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 5998.599999999999 9.03 53183.11 200182.19999999998 53183.11 200182.19999999998 253 365,31 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 6073.2 9.03 53856.75 203166.19999999998 53856.75 203166.19999999998 257 022,95 лв 0 0 Със Заповед № 334/30.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – гр. Шумен е спряна експлоатацията на общинското депо за битови отпадъци в землището на гр. Опака, местност „Мералък“, считано от 31.12.2017 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 6073.2 9.03 53856.75 2983.999999999971 53856.75 2983.999999999971 56840.75 0 0 200 182,2 лв. за дофинансиране на инвестиционен проект "РСУО - регион Борово - площадка за сепарираща и компостираща инсталации"
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 6073.2 9.03 53856.75 2983.999999999971 53856.75 2983.999999999971 56840.75 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 6073.2 9.03 53856.75 2983.999999999971 53856.75 2983.999999999971 56840.75 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 6073.2 9.03 53856.75 2983.999999999971 53856.75 2983.999999999971 56840.75 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 6073.2 9.03 53856.75 2983.999999999971 53856.75 2983.999999999971 56840.75 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 6073.2 9.03 53856.75 2983.999999999971 53856.75 2983.999999999971 56840.75 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 6073.2 9.03 53856.75 2983.999999999971 53856.75 2983.999999999971 56840.75 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 6073.2 9.03 53856.75 2983.999999999971 53856.75 2983.999999999971 56840.75 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 6073.2 9.03 53856.75 2983.999999999971 53856.75 2983.999999999971 56840.75 0 0
9 Рег. депо Шумен Община Шумен януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 28317.82 2.37 67 113,23 лв 84 953,46 лв 67 113,23 лв 84 953,46 лв 152 066,69 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 55983.03 2.37 132 679,82 лв 333 958,56 лв 132 679,82 лв 333 958,56 лв 466 638,38 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 83985.03 2.37 199 044,04 лв 753 985,25 лв 199 044,04 лв 753 985,25 лв 953 029,29 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 112233.157 1.52 241 981,19 лв 1 375 444,04 лв 241 981,19 лв 1 375 444,04 лв 1 617 425,23 лв 0 0 70 140 лв за закупуване на 2 бр. мобилни дробилки за третиране на зелени и градински отпадъци.
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 137643.878 1.52 280 605,49 лв 2 085 944,23 лв 280 605,49 лв 2 085 944,23 лв 2 366 549,72 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 156097.393 1.52 311091.95 2344775.9899999998 311091.95 2344775.9899999998 2 655 867,94 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 159578.657 1.52 316383.47000000003 2397645.0799999996 316383.47000000003 2397645.0799999996 2 714028,55 лв 0 0 21 914,07 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 164366.211 1.52 323660.55000000005 2510152.5999999996 323660.55000000005 2510152.5999999996 2 833 813,15 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 169903.67200000002 1.52 332077.50000000006 1409622.9299999997 332077.50000000006 1409622.9299999997 1 741 700,43 лв 0 0 1 230 660 лв за закупуване на специализирана транспортна техника, обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците.
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 176157.48500000002 1.52 344585.0300000001 1201650.4299999997 344585.0300000001 1201650.4299999997 1 546235,46 лв 0 0 155 820 лв. за закупуване на специализирана транспортно-подемна техника и съдове за разделно събиране на битови отпадъци, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците. 245 525,52 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 180941.78300000002 1.15 347440.4000000001 1272140.8599999996 347440.4000000001 1272140.8599999996 1619581.26 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 187122.18400000004 1.15 354547.8600000001 1544498.9099999997 354547.8600000001 1544498.9099999997 1899046.77 0 0 5 760 лв. за изготвяне на актуализация на „Общинска програма за управление на отпадъците на Община Шумен с период на действие 2015-2020 г.“
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 194183.16900000002 1.15 362668.0300000001 1862243.1199999996 362668.0300000001 1862243.1199999996 2224911.15 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 200830.63300000003 1.15 370302.1000000001 1682466.8099999996 370302.1000000001 1682466.8099999996 2052768.9099999997 0 0 478 500 лв. за закупуване на съдове за разделно събиране на битови отпадъци, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 206192.28400000004 1.15 376468.01000000007 1398431.6599999997 376468.01000000007 1398431.6599999997 1774899.6699999995 0 0 488 558,52 лв. за "Закупуване на специализирана техника, обезпечаваща функционирането на системата за управление на отпадъците на Община Шумен". 78 647,50 лв. за "Инженеринг-проектиране и строителство на кабелна линия средно напрежение и уличен водопровод по регулационния план на гр. Шумен за нуждите на "Общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в Община Шумен", както и дейности, свързани със строителен и инвеститорски контрол на същите."
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 212131.24000000005 1.15 383297.81000000006 1590792.1499999997 383297.81000000006 1590792.1499999997 1974089.9599999995 0 0 146 160 лв. за "Закупуване на специализирана техника , обезпечаваща функционирането на системата за управление на отпадъците" на Община Шумен.
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 219437.15100000004 1.15 391699.61000000004 2007229.0799999996 391699.61000000004 2007229.0799999996 2398928.6899999995 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 226432.42400000003 1.15 394369.35000000003 1005471.5499999998 399744.17000000004 1271875.6399999997 1671619.8099999996 5374.820000000007 266404.08999999985 1 134 084 лв. за "Закупуване на 5 бр. специализирана техника", обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците на Община Шумен.
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 232685.44500000004 1.15 406935.14400000003 1612876.0499999998 406935.14400000003 1793671.9799999997 2200607.124 0 180795.92999999993 не е платено по чл. 64 за февруари
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 239238.19500000004 1.15 406935.14400000003 1778599.98 414470.804 2279370.71 2693841.514 7535.66 500770.73 15072 лв. за закупуване на съдове за събиране на строителни отпадъци отчисления за месец март, април и май не са платени
10 Рег. депо Шумен Община Нови пазар януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 5351.4 2.37 12682.82 16054.2 12682.82 16054.2 28 737,02 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 10564.09 2.37 25036.9 62968.41 25036.9 62968.41 88 005,31 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 16011.09 2.37 37945.79 144670.28 37945.79 144670.28 182 616,07 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 21251.289 1.52 45910.89 259954.66 45910.89 259954.66 305 865,55 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 26147.73 1.52 53353.48 397055.01 53353.48 397055.01 450 408,49 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 29463.413 1.52 59216.37 349697.56 59216.37 349697.56 408 913,93 лв 0 0 144 940 лв. за предварителни и подготвителни дейности за кандидатстване по проект "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" и изготвяне на "Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на Община Нови пазар". 16 800 лв са отпуснати за изготвяне на "Морфологичен анализ на битовите отпадъци в Община Нови пазар"
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 30049.944 1.52 60107.9 351012.62 60107.9 351012.62 411 120,52 лв 0 0 4 528,77 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. 16 800 лв. за за изготвяне на "Морфологичен анализ на битовите отпадъци в Община Нови пазар" Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 30911.283 1.52 61417.14 385466.18 61417.14 385466.18 446 883,32 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 31853.059999999998 1.52 62848.64 423137.26 62848.64 423137.26 485 985,90 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 32979.659 1.52 65067.38 430784.46 65067.38 430784.46 495 851,84 лв 0 0 50 740,44 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 33722.570999999996 1.15 65577.54 450747.45 65577.54 450747.45 516324.99 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 34778.628 1.15 66792.01 498270.03 66792.01 498270.03 565062.0399999999 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 35895.168 1.15 68076.03 548514.3300000001 68076.03 548514.3300000001 616590.36 0 0 м.09 - 23 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 37016.939 1.15 69339.62 594959.03 69339.62 594959.03 664298.6499999999 0 0 2 500 лв. за актуализиране на "Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на Общ. Нови пазар"; 500 лв. за покриване на ДДС по Решение № 9/08.11.2018 г. за актуализиране на "Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на Общ. Нови пазар"
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 37879.659 1.15 70331 639870.8200000001 70331 639870.8200000001 710201.82 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 38846.22 1.15 71442.54 648970 71442.54 648970 720412.5399999999 0 0 45 994,80 лв. за "Закупуване на листосъбирач и дробилка за клони" за нуждите на Община Нови пазар.
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 40028.592000000004 1.15 72802.26 678465.21 72802.26 678465.21 751267.4699999999 0 0 26 000 лв. за "Закупуване на товарен автомобил (самосвал до 3,5 тона)" за нуждите на Община Нови пазар. 11 900 лв. за "Закупуване на кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки за общинската система за управление на отпадъци (извън задълженията на организации по оползотворяване на отпадъци" на Община Нови пазар. 11 900 лв. за "Закупуване на кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки за общинската система за управление на отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на отпадъци)" на Община Нови пазар.
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 40987.436 1.15 73214.51999999999 698899.14 73904.92 733119.32 807024.2399999999 690.4000000000087 34220.179999999935
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 41835.609000000004 1.15 74880.31999999999 536804.7299999999 74880.31999999999 563940.1499999999 638820.4699999999 0 27135.420000000042 изразходвани средства 239568 лв закупуване на 322 бр. контейнери отчисленията за февруари не са платени
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 42899.851 1.15 74880.31999999999 563940.1499999999 76104.2 644928.1199999999 721032.3199999998 1223.88 80987.97 отчисления за месец март, април и май не са платени
11 Община Велики Преслав януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 3567.6 2.37 8455.21 10702.8 8455.21 10702.8 19 158,01 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 7122.16 2.37 16879.51 39981.84 16879.51 39981.84 56 861,35 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 10782.16 2.37 25554.23 94885.14 25554.23 94885.14 120 438,37 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 14460.192 1.52 31144.84 175801.84 31144.84 175801.84 206 946,68 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 17783.443 1.52 36196.18 268852.87 36196.18 268852.87 305 049,05 лв 0 0 40 000 лв за осигуряване на съоръжение-дробилка за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци.
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 19964.098 1.52 40333.509999999995 239726.64 40333.509999999995 239726.64 280 060,15 лв 0 0 15 400 лв за изготвяне на "Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на Община Велики Преслав" и "Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на Община Велики Преслав". 44870,40 лв. за "Доставка на нови специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци тип "Бобър" 1,1 куб. м или еквивалентни на тях за нуждите на Община Велики Преслав".
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 20326.881 1.52 40884.939999999995 244444.72 40884.939999999995 244444.72 285 329,66 лв 0 0 3 073,84 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 20911.690000000002 1.52 41773.84 258187.73 41773.84 258187.73 299 961,57 лв 0 0 54984 лв. за "Доставка на специализирано транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците" за нуждите на Общ. В. Преслав
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 21607.526 1.52 42831.52 274539.88 42831.52 274539.88 317 371,40 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 22405.65 1.52 44428.579999999994 264791.95999999996 44428.579999999994 264791.95999999996 309220,54 лв 0 0 34 439,34 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 22915.04 1.15 44777.92999999999 278461.92999999993 44777.92999999999 278461.92999999993 323239.8599999999 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 23666.461 1.15 45642.05999999999 312275.87999999995 45642.05999999999 312275.87999999995 357917.93999999994 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 24456.849 1.15 46551.00999999999 333251.33999999997 46551.00999999999 333251.33999999997 379802.35 0 0 14 592 лв. за "Закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума, обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците" за нуждите на Общ. В. Преслав м.09 - 14,26 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 25241.998 1.15 47437.51999999999 367941.36 47437.51999999999 367941.36 415378.88 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 25795.272 1.15 48073.77999999999 397067.33999999997 48073.77999999999 397067.33999999997 445141.12 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 26507.545000000002 1.15 48892.899999999994 437666.91 48892.899999999994 437666.91 486559.81 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 27399.842 1.15 49919.03999999999 488527.83999999997 49919.03999999999 488527.83999999997 538446.88 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 28178.666 1.15 50275.42999999999 514320.83 50814.67999999999 541049.21 591863.89 539.25 26728.379999999946 8128,4 лв. възстановени отчисления за 2017 г.
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 28820.115 1.15 51552.34999999999 607012.53 51552.34999999999 627057.15 678609.5 0 20044.619999999995 33227,93лв. възстановени отчисления за 2017 г.
януари 2011 г. ÷юни 2020 г. 29638.718 1.15 51552.34999999999 611631.27 52493.74999999999 673335.39 725829.14 941.4 61704.12 5460 - 13 бр. съдове за разделно събиране, 9965,88 лв - 94 бр. кошчета отчисленията за месец март, април и май не са платени
12 Община Каспичан януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 2229.75 2.37 5284.51 6689.25 5284.51 6689.25 11 973,76 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 4411.57 2.37 10455.41 26325.63 10455.41 26325.63 36 781,04 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 6757.57 2.37 16015.11 61513.59 16015.11 61513.59 77 528,70 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 9230.31 1.52 19773.67 115913.87 19773.67 115913.87 135 687,54 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 11373.524 1.52 23031.36 175923.86 23031.36 175923.86 198 955,22 лв 0 0 146 940 лв за закупуване на пластмасови контейнери за разделно събиране на отпадъци и специализирана техника за транспортирането им на Общ. Каспичан.
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 12796.847 1.52 25378.5 199595.06 25378.5 199595.06 224 973,56 лв 0 0 10 000 лв. за изготвяне на "Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Каспичан".
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 13044.701 1.52 25755.23 207232.7 25755.23 207232.7 232 987,93 лв 0 0 1 946,49 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 13441.934 1.52 26359.02 223122.02000000002 26359.02 223122.02000000002 249 481,04 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 13874.643 1.52 27016.74 240430.38 27016.74 240430.38 267 447,12 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 14364.469000000001 1.52 27994.61 244355.08000000002 27994.61 244355.08000000002 272 349,69 лв 0 0 21 808,50 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 14674.116000000002 1.15 28220.04 253176.08000000002 28220.04 253176.08000000002 281396.12 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 15130.448000000002 1.15 28744.82 273711.02 28744.82 273711.02 302455.84 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 15657.392000000002 1.15 29350.81 258503.5 29350.81 258503.5 287854.31 0 0 34 920 лв. за "Закупуване на специализирано транспортно средство - лекотоварен автомобил тип самосвал" на Община Каспичан. 4 000 лв. за "Изработване, доставка и монтиране на информационни материали, във връзка с провеждане на информационна кампания по управление на отпадъците" на територията на община Каспичан
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 16179.703000000001 1.15 29951.460000000003 269419.51 29951.460000000003 269419.51 299370.97000000003 0 0 12588 лв. за "Закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума, обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците" за нуждите на община Каспичан
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 16544.957000000002 1.15 30371.500000000004 273752.04000000004 30371.500000000004 273752.04000000004 304123.54000000004 0 0 14 928 лв. за "Закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци"
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 17005.337000000003 1.15 30900.940000000002 275996.10000000003 30900.940000000002 275996.10000000003 306897.04000000004 0 0 23 997,60 лв. за "Закупуване на хидростатична тракторна косачка за буйна и твърда растителност, предназначена за подпомагане на системата за управление на отпадъците" на Община Каспичан.
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 17587.376000000004 1.15 31570.29 309172.32000000007 31570.29 309172.32000000007 340742.61 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 18097.559000000005 1.15 31791.510000000002 320137.18000000005 32157 338252.75000000006 370409.75 365.48999999999796 18115.570000000007
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 18502.559000000005 1.15 32622.75 358895.9700000001 32622.75 371836.2100000001 404458.9600000001 0 12940.23999999999 не са платени отчисленията за февруари
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 19057.049000000006 1.15 32622.750000000004 371836.2100000001 33260.41 414000.9100000001 447261.32000000007 637.66 42164.7 отчисленията за месец март, април и май не са постъпили
13 Община Смядово януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1560.82 2.37 3699.14 4682.46 3699.14 4682.46 8 381,60 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 3037.16 2.37 7198.03 17969.52 7198.03 17969.52 25 167,55 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 4350.5 2.37 10310.65 37669.62 10310.65 37669.62 47 980,27 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 5766.07 1.52 12462.3 68812.16 12462.3 68812.16 81 274,46 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 7069.681 1.52 14443.79 105313.27 14443.79 105313.27 119 757,06 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 7908.67 1.52 15329.609999999999 116791.94 15329.609999999999 116791.94 132 121,55 лв 0 0 9 270 лв за изготвяне на "Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на Община Смядово".
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 8057.354 1.52 15555.599999999999 112655.84 15329.609999999999 112655.84 127 985,45 лв 0 0 8 700 лв. за изготвяне на "Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. на Община Смядово". 1 186,19 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 8243.212 1.52 15838.099999999999 120090.16 15838.099999999999 120090.16 135 928,26 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 8465.776 1.52 16176.399999999998 128992.72 16176.399999999998 128992.72 145 169,12 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 8711.429 1.52 16650.6 101493.56 16650.6 101493.56 118 144,16 лв 0 0 13 290,12 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен", като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.006 "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."за нуждите на общините от РСУО - Шумен. 17 148 лв. за "Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци". 9 540 лв. за "Закупуване на съоръжение за раздробяване на по-едри растителни отпадъци". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 8909.954 1.15 16793.37 107080.27 16793.37 107080.27 123873.64000000001 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 9203.68 1.15 17131.149999999998 120297.95000000001 17131.149999999998 120297.95000000001 137429.1 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 9525.880000000001 1.15 17501.679999999997 134796.95 17501.679999999997 134796.95 152298.63 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 9832.568000000001 1.15 17854.369999999995 48597.92000000001 17854.369999999995 48597.92000000001 66452.29000000001 0 0 100 000 лв. за "Закупуване на нов специализиран автомобил за събиране на отпадъци"
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 10091.931 1.15 18152.639999999996 62245.830000000016 18152.639999999996 62245.830000000016 80398.47000000002 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 10349.895 1.15 18449.299999999996 46949.79000000001 18449.299999999996 46949.79000000001 65399.090000000026 0 0 30 000 лв. за "Закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци" на Община Смядово.
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 10706.59 1.15 18859.499999999996 67281.41 18859.499999999996 67281.41 86140.91000000002 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 11005.371000000001 1.15 18979.639999999996 73235.97 19203.099999999995 84311.93000000001 103515.03000000003 223.45999999999913 11075.960000000006
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 11243.689 1.15 19477.169999999995 97619.06000000001 19477.169999999995 103884.98000000001 123362.15000000001 0 6265.919999999998 не са внесени отчисленията за февруари
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 11576.549 1.15 19477.169999999995 103884.98000000001 19859.959999999995 129007.16 148867.12 382.79 25122.18 отчисленията за март, април и май не са платени
14 Община Хитрино януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1605.42 2.37 3804.85 4816.26 3804.85 4816.26 8 621,11 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 3117.49 2.37 7388.46 18422.99 7388.46 18422.99 25 811,45 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 4842.087 2.37 11475.75 44291.95 11475.75 44291.95 55 767,70 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 6452.662 1.52 13923.82 79724.6 13923.82 79724.6 93 648,42 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 7892.775 1.52 16112.79 120047.76 16112.79 120047.76 136 160,55 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 8921.871 1.52 17678.640000000003 146425.71 17678.640000000003 146425.71 164 104,35 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 9074.857999999998 1.52 17911.180000000004 150959.12 17911.180000000004 150959.12 168 870,30 лв 0 0 1 365,95 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 9375.333999999999 1.52 18367.910000000003 162978.16 18367.910000000003 162978.16 181 346,07 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 9708.74 1.52 18874.690000000002 176314.4 18874.690000000002 176314.4 195 189,09 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 10039.288 1.52 19520.930000000004 178016.7 19520.930000000004 178016.7 197 537,63 лв 0 0 15 304,14 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 10266.177 1.15 19668.900000000005 183806.81 19668.900000000005 183806.81 203475.71 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 10578.496 1.15 20028.070000000003 197861.16999999998 20028.070000000003 197861.16999999998 217889.24 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 10964.186 1.15 20471.610000000004 215217.21999999997 20471.610000000004 215217.21999999997 235688.83 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 11316.869999999999 1.15 20877.200000000004 75088.00999999998 20877.200000000004 75088.00999999998 95965.20999999999 0 0 156 000 лв. за закупуване на дробилка за третиране на зелени и градински отпадъци и колесен трактор, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците.
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 11457.657 1.15 21039.110000000004 81986.87999999998 21039.110000000004 81986.87999999998 103025.98999999999 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 11574.239 1.15 21173.180000000004 88632.04999999997 21173.180000000004 88632.04999999997 109805.23 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 11640.059 1.15 21248.870000000003 92383.78999999998 21248.870000000003 92383.78999999998 113632.66 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 11874.811 1.15 21397.610000000004 99755.99999999999 21518.840000000004 105764.65999999997 127283.5 121.22999999999956 6008.659999999989
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 11952.190999999999 1.15 21607.840000000004 108091.58999999997 21607.840000000004 113051.63999999997 134659.47999999998 0 4960.050000000003 не са внесени за февруари
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 12282.990999999998 1.15 21607.840000000004 138085.94999999998 21988.270000000004 138085.94999999998 160074.21999999997 380.43 25034.31 отчисленията за месец март, април и май не са платени
15 Община Венец януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 758.12 2.37 1796.74 2274.36 1796.74 2274.36 4 071,10 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 1515.77 2.37 3592.4 9093.21 3592.4 9093.21 12 685,61 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 2443.77 2.37 5790.78 23006.99 5790.78 23006.99 28 797,77 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 3371.594 1.52 7201.07 43419.12 7201.07 43419.12 50 620,19 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 4228.541 1.52 8503.63 67413.64 8503.63 67413.64 75 917,27 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 4854.491 1.52 9754.759999999998 84351.92 9754.759999999998 84351.92 94 106,67 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 4949.815 1.52 9899.649999999998 77652.51 9899.649999999998 77652.51 87 552,16 лв 0 0 9 600 лв. за изготвяне на "Анализ на моргологичния състав на битовите отпадъци, в т.ч. на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на Общ. Венец". 745,23 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 5128.922 1.52 10171.889999999998 84816.79 10171.889999999998 84816.79 94 988,68 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 5322.415 1.52 10465.999999999998 92556.51 10465.999999999998 92556.51 103 022,51 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 5530.346 1.52 10883.789999999999 95201.69 10883.789999999999 95201.69 106 085,48 лв 0 0 8 349,54 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 5669.429999999999 1.15 10995.439999999999 99570.52 10995.439999999999 99570.52 110565.95999999999 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 5879.7029999999995 1.15 11237.249999999998 109032.82 11237.249999999998 109032.82 120270.06999999999 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 6125.383 1.15 11519.779999999999 120088.42000000001 11519.779999999999 120088.42000000001 131608.19999999998 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 6338.646 1.15 11765.029999999999 129685.26000000001 11765.029999999999 129685.26000000001 141450.28999999998 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 6507.901 1.15 11959.679999999998 124533.36000000002 11959.679999999998 124533.36000000002 136493.03999999998 0 0 14 100 лв. за "Доставка на нови метални контейнери за разделно събиране на битови отпадъци за нуждите на населените места в Община Венец"
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 6713.208 1.15 12195.789999999999 136235.86000000002 12195.789999999999 136235.86000000002 148431.64999999997 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 6964.4 1.15 12484.66 50553.80000000002 12484.66 50553.80000000002 63038.45999999996 0 0 100 000 лв. за "Доставка на нов, специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим за нуждите на Община Венец".
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 7164.759 1.15 12559.8 54277.900000000016 12715.08 61974.27000000002 74689.34999999996 155.28000000000065 7696.370000000003
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 7361.109 1.15 12940.88 72497.02000000002 12940.88 78899.36000000002 91840.24000000002 0 6402.3399999999965 не са внесени отчисленията за февруари
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 7592.009 1.15 12940.88 78899.36000000002 13206.42 96357.53000000001 109563.95000000001 265.54 17458.17 35712 лв. - контейнери за разделно събиране отчисленията за месец март, април и май не са платени
16 Община Каолиново януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1427.04 2.37 3382.08 4281.12 3382.08 4281.12 7 663,20 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 2820.57 2.37 6684.75 16862.89 6684.75 16862.89 23 547,64 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 3951.57 2.37 9364.81 33825.27 9364.81 33825.27 43 190,08 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 5167.821 1.52 11213.51 60582.79 11213.51 60582.79 71 796,30 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 6466.809 1.52 13187.97 96954.45 13187.97 96954.45 110 142,42 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 7319.188 1.52 14062.44 7010.119999999995 14062.44 7010.119999999995 21 072,56 лв 0 0 109 800 лв. за изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по проект "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" за нуждите на Община Каолиново.
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 7491.441 1.52 14324.27 12549.049999999996 14324.27 12549.049999999996 26 873,32 лв 0 0 1 119,46 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 7718.745 1.52 14669.77 21641.209999999995 14669.77 21641.209999999995 36 310,98 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 7961.119 1.52 15038.18 31336.169999999995 15038.18 31336.169999999995 46 374,35 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 8256.925 1.52 15629.66 34359.28999999999 15629.66 34359.28999999999 49 988,95 лв 0 0 12 542,40 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 8433.279999999999 1.15 15757.72 39370.35999999999 15757.72 39370.35999999999 55128.079999999994 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 8681.430999999999 1.15 16043.09 50537.15999999999 16043.09 50537.15999999999 66580.25 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 8871.873999999998 1.15 16377.1 63607.09999999999 16377.1 63607.09999999999 79984.2 0 0 м.09 - 5,86 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 9143.273999999998 1.15 16682.47 75556.40999999999 16682.47 75556.40999999999 92238.87999999999 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 9361.357999999998 1.15 16933.27 87102.57999999999 16933.27 87102.57999999999 104035.84999999999 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 9594.904999999999 1.15 17201.86 100414.75999999998 17201.86 100414.75999999998 117616.62 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 9914.259999999998 1.15 17569.11 118617.99999999999 17569.11 118617.99999999999 136187.11 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 10157.833999999999 1.15 17662.09 123226.68 17849.22 132501.71999999997 150350.93999999997 187.13000000000102 9275.039999999979
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 10386.973999999998 1.15 18112.73 143501.40999999997 18112.73 151420.51999999996 169533.24999999997 0 7919.109999999986 не са платени отчисления за февруари
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 10644.743999999999 1.15 FALSE 151420.51999999996 18409.16 170889.56999999995 189298.72999999995 296.43 19469.05 отчисленията за месец март, април и май не са платени
17 Община Никола Козлево януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 678 2.37 1606.24 10166.09 1606.24 10166.09 11 772,33 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 1338.957 1.52 2610.89 24707.14 2610.89 24707.14 27 318,03 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 1896.878 1.52 3458.93 40328.93 3458.93 40328.93 43 787,86 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 1904.837 1.52 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 1904.837 1.52 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 1904.837 1.52 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 1904.837 1.52 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 1904.837 1.52 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 1904.837 1.15 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 1904.837 1.15 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 1904.837 1.15 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 1904.837 1.15 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 1904.837 1.15 4611.98 40500.23 4611.98 40500.23 45 112,21 лв 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 1904.837 1.15 4611.98 0 4611.98 0 4611.979999999996 0 0 40 500,23 лв. за "Закупуване на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване" за нуждите на Община Никола Козлево.
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 1904.837 1.15 4611.98 0 4611.98 0 4611.979999999996 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 1904.837 1.15 4611.98 0 4611.98 0 4611.979999999996 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 1904.837 1.15 4611.98 0 4611.98 0 4611.979999999996 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 1904.837 1.15 4611.98 0 4611.98 0 4611.979999999996 0 0
18 Рег. депо Шумен Община Търговище януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 726.3 1.15 835.24 16341.75 835.24 16341.75 17176.99 0 0
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 1905.8 1.15 2191.66 83066.79 2191.66 83066.79 85258.45 0 0
януари 2011 г. ÷ юни 2019 г. 3538.66 1.15 4069.45 176139.81 4069.45 176139.81 180209.26 0 0
януари 2011 г. ÷ септември 2019 г. 5509.98 1.15 6336.46 288505.05 6336.46 288505.05 294841.51 0 0
януари 2011 г. ÷ декември 2019 г. 7103.759999999999 1.15 7009.12 321845.49 8169.3099999999995 379350.54 387519.85 1160.1899999999996 57505.04999999999
януари 2011 г. ÷ март 2020 г. 9036.34 1.15 10391.779999999999 482871.66000000003 10391.779999999999 534340.76 544732.54 0 51469.09999999998 не са платени отчисленията за февруари
януари 2011 г. ÷ юни 2020 г. 11323.42 1.15 10391.779999999999 534340.76 13021.919999999998 708520.96 721542.88 2630.14 174180.2 отчисленията за месец март, април и юни не са платени
631871.05 3211170.74