одобрен

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 И Т.3

Уникален идентификатор:  dcd9d27f-1242-455a-8a9e-1af5287947d6

Описание:

Регистър на подадени декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на Общинска администрация при Община Бургас

бургас закон информация община имущество корупция отнемане незаконно противодействие придобито

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-04-25 11:56:19
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-25 11:56:19
 

Моля изчакайте