Набор от данни:  Регистър язовири

одобрен

Регистър язовири към 2016 г.

Уникален идентификатор:  dcf343d4-335f-4e89-9c05-566d99a41e8f

Пазарджик регистър регистър язовири Пазарджик язовири

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-28 15:53:49
  • Създаден от: martin_ashikyan
  • Последна промяна: 2018-10-29 08:58:03
  • Последно променил: migrate_data

Регистър на язовирите на територията на област Пазарджик

№ по ред Име на язовира Представляващ имот Име на река Населено място Община Собственост
Поречие
1 2 3 4 5 6
1 Яз. Батак Батак Батак и Ракитово НЕК-ЕАД „Язовири и каскади”- язовирен район Батак
2 Яз. Белмекен Белово Белово НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Чаира
3 Яз. Чаира Белово Белово НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Чаира
4 Яз. Станкови бараки Белово Белово НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Чаира
5 Яз. Голям Беглик Батак Батак НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Голям Беглик
6 Яз. Беглика Батак Батак НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Голям Беглик
7 Яз. Тошков чарк Батак Батак НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Голям Беглик
8 Яз. Широка поляна Батак Батак НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Голям Беглик
9 яз. Тополница яз. Езеро ПИ №000370 в землищата на с. Поибрене общ. Панагюрище и яз. Стена ПИ №000 096 и яз. Езеро ПИ №000 125 в землището на с. Мухово общ. Ихтиман р. Тополница и р. Мътивир с. Мухово Панагюрище и Ихтиман Министерство на земеделието и храните „Напоителни системи"ЕАД, клон "Тополница" Пазарджик
10 „Мененкьово" ПИ № 000 018 с. Мененкьово и ПИ № 000 207 в с. Аканджиево дере с. Мененкьово Белово Община Белово
Марица
11 „Карабунар” м. "Шаровица" ПИ № 000 022 с. Карабунар Септември Община Септември
12 „Ветрен-2" м. Баталите ПИ №000086 Сядовско дере гр. Ветрен Септември Община Септември
Марица
13 „Ветрен-3"м. „Джелепина”ПИ №000043 дере гр. Ветрен Септември Община Септември
Марица
14 „Славовица-1" м. „Дунава”ПИ № 000 040 Сухото дере с. Славовица Септември Община Септември
15 „Славовица-2" м „Тополата" ПИ № 100 019 Сухото дере с. Славовица Септември Община Септември
16 „Славовица" м. " Под вилата" ПИ № 000720 с. Славовица Септември Община Септември
17 „Виноградец" ПИ № 024 014 с. Виноградец доводящ канал с. Виноградец Септември Министерст во на земеделие то и храните „Напоителни системи" ЕАД, клон "Тополница" Пазарджик
18 „Оборище-1”,м. „Байкови ливади” ПИ № 002 249 Бойково дере с. Оборище Панагюрище Община Панагюрище
19 „Оборище-3”, м. „Манастир ски дол" ПИ № 001 511 дере с. Оборище Панагюрище Община Панагюрище
20 „Бъта-1”, М. „Поленака” ПИ № 000 241 Прав дол с. Бъта Панагюрище Община Панагюрище
21 „Баня 3”, М. „Върбишки дол” ПИ № 046 305 и № 000 015 Върбишки дол с. Баня Панагюрище Община Панагюрище
22 „Баня-1”, „Братаница” ПИ № 084 335 Братаница с. Баня Панагюрище Община Панагюрище
23 "Попинци-3”, „Русалин-1" с. Попинци ПИ № 000 354 Русалин с. Попинци Панагюрище частна собственост
24 „Попинци-1” м. „Шопошкира” ПИ № 000 235 Шипошка с. Попинци Панагюрище частна собственост
25 "Баня-4", м. "Мокреш" ПИ № 015 311 дере Ямата с. Баня Панагюрище частна собственост
26 „Панагюрище-1”, м. „Бялата кал" ПИ № 073 001 Банско дере гр. Панагюрище Панагюрище Община Панагюрище
27 „Бъта-4”, м. „Газян" ПИ № 000 225 Газян дере с.Бъта Панагюрище Община Панагюрище
28 „Левски-2”, м. „Дръндарево” ПИ № 000 388 Дръндар дере с. Левски Панагюрище Община Панагюрище
29 „Попинци-2”, м. "Мильово дере" ПИ № 000 235 Мильово дере с. Попинци Панагюрище Община Панагюрище
30 „Панагюрище-2”, м. „Полето” ПИ № 076 501 Мирьово дере гр. Панагюрище Панагюрище Община Панагюрище
31 „Баня-2” м. „Ямата” с. Баня ПИ № 078 307 с. Баня Панагюрище частна собственост
32 „Мулей-2”, гр. Панагюрище ПИ № 028 019 гр. Панагюрище Панагюрище Община Панагюрище
33 „Мулей-3”, гр. Панагюрище ПИ № 053 387 гр. Панагюрище Панагюрище Община Панагюрище
34 „Груево блато”, Панагюрище ПИ № 031 396 гр. Панагюрище Панагюрище Община Панагюрище
35 „Лютови храсти”, гр. Панагюрище ПИ № 052 406 гр. Панагюрище Панагюрище Община Панагюрище
36 „Левски-1”, м. „Чакът дере” с. Левски ПИ № 000 907 Чакър дере с. Левски Панагюрище Община Панагюрище
37 „Мулей-4”, гр. Панагюрище ПИ № 046 398 гр. Панагюрище Панагюрище Община Панагюрище
38 „Панагюрище-2” м. „Калината”, гр. Панагюрище ПИ № 111 405 гр. Панагюрище Панагюрище Община Панагюрище
39 „Мулей-1”, гр. Панагюрище ПИ № 028 041 по КВС 55302.28.41 по КК гр. Панагюрище Панагюрище частна собственост
40 „Капитан Димитриево” ПИ № 000 456-с. Капитан Димитриево и ПИ №000455-с. Радилово дере с. Капитан Димитриево Пещера Община Пещера
41 „Гачево блато”, гр. Брацигово ПИ № 000 355 доводящ канал гр. Брацигово Брацигово Община Брацигово
42 „Бурово блато”, гр. Брацигово ПИ № 000 354 доводящ канал гр. Брацигово Брацигово Община Брацигово
43 „Чорбаново” с. Розово, ПИ № 000 012 Чорбан дере с. Розово Брацигово Община Брацигово
44 „Бяга-1” с. Бяга ПИ № 000 393 дере с. Бяга Брацигово Община Брацигово
45 Вризводоем, гр. Брацигово ПИ № 036 008 доводящ канал гр. Брацигово Брацигово Община Брацигово
46 „Дебращица” м. „Бяла река” с. Дебращица ПИ № 000 535 Бяла река с. Дебращица Пазарджик Община Пазарджик
47 „Овчеполци-2”, м. „Танова могила” ПИ № 000 001 Потока с. Овчеполци Пазарджик Община Пазарджик
48 „Овчеполци-1”, м. „Гарата” ПИ № 000 070 дере с. Овчеполци Пазарджик Община Пазарджик
49 „Овчеполци-3”, м. „Маринчова върба” ПИ № 000 480 доводящ канал с. Овчеполци Пазарджик Община Пазарджик
50 „Цар Асен-2”, м. „Чакъла” ПИ № 000 011 с. Цар Асен Юрта Потока с. Цар Асен Пазарджик частна собственост
51 „Цар Асен-1”, м. „Азмака” ПИ № 000 065 с. Цар Асен Росенско дере с. Цар Асен Пазарджик частна собственост
52 „Сбор-1”, м. „Чатърлъка” ПИ № 000 276 с. Сбор Сборско дере с. Сбор Пазарджик Община Пазарджик
53 „Сбор-2”, м. „Чатърлъка” ПИ № 000 279 с. Сбор Сборско дере с. Сбор Пазарджик Община Пазарджик
54 Сбор-3, м. „Сакарджа” ПИ № 000 282 с. Сбор Кел. Дере с. Сбор Пазарджик Община Пазарджик
55 „Сбор-водоем”, м. „Юруков бряст” ПИ № 000 280 с. Сбор доводящ канал с. Сбор Пазарджик Община Пазарджик
56 „Априлци-1”, м „Сакарджа” ПИ № 000 010 с. Априлци Сборско дере с. Априлци Пазарджик Община Пазарджик
57 „Росен-1”, м „Дели асаница” ПИ № 000 001 с. Росен Росенско дере с. Росен Пазарджик Община Пазарджик
58 „Тополи дол”, м. „Динкина гора” ПИ № 000 001 с. Тополи дол Спасовица с. Тополи дол Пазарджик Община Пазарджик
59 „Боримечково-1” ПИ № 000 094 с. Боримечково Криви дол с.Боримечково Лесичово Община Лесичово
60 „Боримечково-2” ПИ № 000 279 с. Боримечково Криви дол с.Боримечково Лесичово частна собственост
61 „Лесичово-3”, м. „Криви дол” ПИ № 000 945 с. Лесичово Криви дол с. Лесичово Лесичово частна собственост
62 „Лесичово-1”, м. „Стубела” ПИ № 000 485 и № 000 295 с. Лесичово Сух дол с. Лесичово Лесичово частна собственост
63 „Лесичово-2”, м. „Слатина” ПИ № 000 473 с. Лесичово изворни води с. Лесичово Лесичово частна собственост
64 „Церово-1” м. „Селищата” ПИ № 000 326 с. Церово язовир „Славовица-2" м „Тополата" с. Лесичово Лесичово Община Лесичово
65 „Цар Асен-3”, м „Юрта” ПИ № 000 286 с. Смилец, общ. Стрелча Бяло дере с. Смилец Стрелча Община Стрелча
66 „Блатница-3” м. „Пикла” ПИ № 000 117 с. Блатница дере с. Блатница Стрелча Община Стрелча
67 „Блатница-4” м. „Пикла” ПИ №000 082 с. Блатница, Дере с. Блатница Стрелча Община Стрелча
68 „Блатница-2” м. „Спасовица” ПИ № 000 095 с. Блатница дере с. Блатница Стрелча Община Стрелча
69 „Блатница-1” м. „Овче поле”(м.„Дюлгяра”)ПИ № 000 021 с. Блатница дере с. Блатница Стрелча Община Стрелча
70 „Свобода-1”, м. „Видина кория” ПИ № 004 057 с. Свобода дере с. Свобода Стрелча Община Стрелча
71 „Смилец-5”, м. „Черна кълка” ПИ № 000 239 с. Смилец р. Потока с. Смилец Стрелча Община Стрелча
72 „Смилец-4”, м. „Каратепе”ПИ № 000 205 с. Смилец с. Смилец Стрелча Община Стрелча
73 „Смилец-3”, м. „Исревица” ПИ № 000 327 с. Смилец Юрушка с. Смилец Стрелча Община Стрелча
74 „Смилец-2”, м. „Корубата” ПИ № 000 336 с. Смилец Сухо дере с. Смилец Стрелча Община Стрелча
75 „Смилец-1”, м. „Корубата” ПИ №000 249 с. Смилец, Сухо дере с. Смилец Стрелча Община Стрелча
76 „Дюлево-2” м. „Голуша” ПИ № 000 146 с. Дюлево и м. „Копанини” ПИ № 000 085 с. Смилец дере с. Дюлево Стрелча Община Стрелча
77 „Дюлево-1”, м. „Голуша” ПИ № 000 163 с. Дюлево дере с. Дюлево Стрелча Община Стрелча
78 „Дюлево-3”, м. „Ширинето” ПИ №000 158 с. Дюлево дере с. Дюлево Стрелча Община Стрелча
79 „Стрелча-3, м. „Дидьовица” ПИ № 000 932 гр. Стрелча гр. Стрелча Стрелча Община Стрелча
80 „Стрелча-2”, м. „Калаващица” ПИ № 000 605 гр. Стрелча Калаващица гр. Стрелча Стрелча Община Стрелча
81 „ Стрелча-1”, м. „Марков камък” ПИ № 004 344 гр. Стрелча Дере гр. Стрелча Стрелча Община Стрелча
82 „Долене-1” ПИ № 000 036, с. Драгиново Чепинска с. Драгиново Велинград частна собственост
83 „Малка Мътница” ПИ № 000 003 гр. Велинград Дере Велинград Велинград Министерство на земеделието и храните „Напоителни системи" ЕАД, клон "Тополница" Пазарджик
84 гр. Костандово гр. Костандово Ракитово частна собственост
85 "Делипетровец 1" ПИ №000381 с.Елшица Панагюрище Община Панагюрище
86 "Делипетровец 2" ПИ№000382 с. Елшица Панагюрище общинска
87 "Русалин 2" (Попинци 2) с. Попинци Панагюрище частна собственост
88 "Блатото" Батак Батак НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Голям Беглик
89 "Караджа дере" Батак Батак НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Голям Беглик
90 "Дженевра" Батак Батак НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”- язовирен район Голям Беглик
Данните са актуални за текущата 2016 г.