одобрен

Регистър на заповедите за одобряване на ПУП-2017 г

Уникален идентификатор:  dcf4a7da-4e4d-408b-a595-6f94c9673b45

Описание:

Регистър на заповедите за одобряване на ПУП-2017 г

инфраструктура

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-09-25 13:35:04
  • Създаден от: nadezhda_zdravkova_penzova-georgieva
  • Последна промяна: 2018-10-31 18:04:14
  • Последно променил: migrate_data

Регистър _Заповеди за одобряване на ПУП - 2017 година

Заповед № дата ПУП УПИ, кв./ ПИ № местност землище Инвеститор
АБ-1 10.01.2017г. КПИИ УПИ 44 м."Хано" гр.Сандански "Зета груп" ЕООД
АБ-2 10.01.2017г. ПЗ упи IX-2585 кв.104 гр.Сандански
АБ-3 10.01.2017г. ПРЗ ПИ 000199 м."Лиманковец" с.Лешница
АБ-4 13.01.2017г. ПЗ ПИ 000715, 000750, 000752 м."Пиринковец" с.Плоски "Монолит-21-АЗ"ООД
АБ-5 18.01.2017г. ПЗ ПИ 000324 с.Сугарево "БЕЛВИ" ООД
АБ-6 18.01.2017г. ПЗ пи 051023 м."Целипут" с.Поленица
АБ-7 23.01.2017г. ПЗ ПИ 000833 м."Туричка черква" с.Лиляново
АБ-8 31.01.2017г. акт пи 775 и пи 821 м."Грънчарката" с.Катунци
АБ-9 31.01.2017г. Акт пи 1924 м."Орехите" с.Хотово
АБ-10 31.01.2017г. ПР УПИ I кв.11 гр.Мелник
АБ-11 31.01.2017г. ПРЗ УПИ 125001 м."Четвърти км" с.Поленица
АБ-12 02.0.2.2017г. ПЗ УПИ IV, кв.2 гр.Сандански
АБ-13 03.02.2017г. ПРЗ УПИ II-80a кв.3, ж.к.Изток гр.Сандански ЕТ "Солунови-92-Г.Солунова-Ст.Солунов"
АБ-14 06.02.2017г. Акт ПИ 16718 м."Оградите" с.Враня
АБ-15 06.02.2017г. Акт кв.15 м."Дупката" с.Дебрене
АБ-16 08.02.2017г. ПЗ ПИ 007024 м."Песоците" с.Струма
АБ-17 17.02.2017г. ПРЗ ПИ №028021 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-18 06.03.2017г. ПРЗ ПИ 028021 м."Крушите" с.Лешница
АБ-19 08.03.2017г. ПЗ ПИ 015007 м."Мечкарката" с.Лиляново "ДАРЪМ" ООД - Йордан Г.Стоянов
АБ-20 09.03.2017г. ПР УПИ I кв.106а гр.Сандански
АБ-21 10.03.2017г. ПР УПИ V-1241 кв.71 гр.Сандански
АБ-22 21.03.2017г. КПИИ ПИ 030001 м."Кипов рид" с.Хотово ЕТ "РАЙС-ПЕНКА ВЛАХОВА"
АБ-23 23.03.2017г. Акт с.Враня Ощина Сандански
АБ-24 23.03.2017г. Акт 9 им.пл.772 и пл.822 кв.72 и кв.22 с.Катунци
АБ-25 23.03.2017г. Акт 10 им.пл.706 кв.12 с.Катунци
АБ-26 23.03.2017г. Акт 11 им.пл.162 кв.15 с.Ново Ходжово
АБ-27 30.03.2017Г. КПИИ УПИ XII и УПИ II кв.28 с.Плоски
АБ-28 30.03.2017Г. КПИИ 65334.202.100 м."Соколовец" гр.Сандански "БИО-МБ 2012" ООД
АБ-29 28.03.2017Г. ПЗ ПИ 000836 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-30 28.03.2017Г. ПР Улица от33-от36 кв.10 с.Лешница Реш. 16/26.01.2017г. На ОС
АБ-31 31.03.2017Г. ПЗ ПИ 000838 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-32 10.04.2017г. ПЗ ПИ 000835 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-33 10.04.2017г. ПЗ ПИ 000834 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-34 10.04.2017г. ПЗ ПИ 000732 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-35 10.04.2017г. КПИИ УПИ 051020а м."Целипут" с.Поленица „ЕЛЕКТРИК-СВЕТЛИНА” ООД
АБ-36 10.04.2017г. КПИИ ПИ 003014а и б м."Пръчковец" с.Поленица
АБ-37 19.04.2017г. КПИИ ПИ 039022 м."Св. Димитрия" с.Лешница
АБ-38 24.04.2017г. ПЗ ПИ 000451 м."Балдарски андък" с.Джигурово "ПЕ ЕКО ТРАНС" ЕООД
АБ-39 26.04.2017г. ПЗ ПИ 000837 м."Водна кула" с.Лиляново
АБ-40 27.04.2017г. ПР УПИ IVи XI, кв.35 с.Джигурово
АБ-41 03.05.2017г. ПЗ ПИ 000827 м."Туричка черква" с.Лиляново
АБ-42 03.05.2017г. ПЗ ПИ 000831 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-43 03.05.2017г. ПЗ УПИ XXII-336 кв.34 с.Хърсово Бухалова къща ООД
АБ-44 09.05.2017г. ПР УПИ XIV кв.37 гр.Сандански
АБ-45 09.05.2017г. ПЗ ПИ 000812 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-46 19.05.2017г. ПИ 2458 Чинар Куши гр.Сандански
АБ-47 31.05.2017г. УПИ VII-1409 кв.130а гр.Сандански
АБ-48 31.05.2017г. ЗРП УПИ XI, (ПИ 367) кв.37 (м.Ханище) с.Ново Делчево
АБ-49 31.05.2017г. ЗРП УПИ VII и УПИ VIII, (ПИ 363 и ПИ 364) кв.37 (м.Ханище) с.Ново Делчево
АБ-50 09.06.2017г. ПР УПИ ХIV кв.111 гр.Сандански
АБ-51 09.06.2017г. ПЗ ПИ 013017 м."Зигвели" с.Зорница
АБ-52 09.06.2017г. ПЗ ПИ 013018 м."Зигвели" с.Зорница
АБ-53 12.06.2017г. ПР УПИ XV-168 и УПИ ХVI-167 кв.14 гр.Мелник "Трайкови 2014" ЕООД - Георги Кирилов Трайков
АБ-54 12.06.2017г. ПР УПИ V и УПИ VI кв.11 с.Плоски
АБ-55 12.06.2017Гг. ПЗ ПИ 013022 м."Клюнко" с.Спатово
АБ-56 12.06.2017Гг. ПЗ ПИ 001016 м."Горна Валта" с.Вълково
АБ-57 21.06.2017Г. ПР УПИ Iб м."Нишан Таши" гр.Сандански Ди Ди Ви ЕООД
АБ-58 21.06.2017Г. ПЗ ПИ 000832 м."Попина лъка" с.Лиляново
АБ-59 21.06.2017Г. ПЗ ПИ 000820 м."Туричка черква" с.Лиляново
АБ-60 22.06.2017Г. КПИИ УПИ I019010 м."Погребите" с.Ново Делчево "АННА ВАЛ" ЕООД
АБ-61 22.06.2017Г. Акт №4 УПИ XIV кв.27 с.Поленица
АБ-62 4.7.2017г. ПУР УПИ XIV кв.122а и кв.171а гр.Сандански Община Сандански
АБ-63 11.07.2017г. ПР УПИ II-348 и УПИ III-347 кв.47 с.Плоски
АБ-64 24.07.2017г. ПР ПИ 000711 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-65 24.07.2017г. ПЗ м."Могилата" с.Плоски и гр.Сандански Община Сандански
АБ-66 24.07.2017г. ПП кабел м."Могилата" с.Плоски и гр.Сандански Община Сандански
АБ-67 24.07.2017г. ПП тр.достъп м."Могилата" с.Плоски и гр.Сандански Община Сандански
АБ-68 24.07.2017г. ПП водопровод м.Могилата с.Плоски и гр.Сандански Община Сандански
АБ-69 25.07.2017г. ПЗ ПИ 000828 м."Попина Лъка" с.Лиляново
АБ-70 25.07.2017г. ПЗ 002061 и 002062 м."Нишан Таши" с.Поленица/гр.Сандански
АБ-71 25.07.2017г. ПР УПИ VI и IX кв.3 с.Лешница
АБ-72 25.07.2017г. ПРЗ УПИ XV184 и УПИ XVI188 кв.14 с.Лиляново
АБ-73 25.07.2017г. ПЗ ПИ 001023 м."Гьоло" с.Вълково
АБ-74 07.08.2017г ПЗ ПИ 65334.63.80, ПИ 65334.123.1 и ПИ 65334.123.2 м."Топорков орман" гр.Сандански
АБ-75 09.08.2017г ПЗ 65334.102.618 м."Чинар Куши" гр.Сандански
АБ-76 09.08.2017г ПП ПИ 006004 м."Гладушката" Вълково Дест и Ки ООД
АБ-77 14.08.2017г. КПИИ ПИ 000910 м."Али Беговица" с.Петрово
АБ-78 24.8.2017г. КПИИ УПИ VII кв.22 с.Ново Делчево Росида 04 ЕООД
АБ-79 12.09.2017г. ПР УПИ III, кв.40 кв.40 с.Джигурово
АБ-80 12.9.2017г. ПР УПИ I-2916 кв.23 - ж.к." Изток" гр.Сандански
АБ-81 14.09.2017г. ПЗ ПИ 65334.159.666 м. " Сухо поле" гр.Сандански
АБ-82 27.09.2017 г. КПИИ ПИ 65334.98.15 м."Нишан таши" гр.Сандански
АБ-83 10.10.2017 г. ПП ПИ 042023 м."Бангеица" с.Поленица "ЧЕЗ Разпределение България" АД
АБ-84 10.10.2017 г. ПЗ ПИ 65334.109.18 м."Ушите" гр.Сандански
АБ-85 10.10.2017 г. ПЗ ПИ 318023 м."Бълг. гробища" с.Поленица
АБ-86 20.10.2017 г. ПЗ ПИ 003004 м."Под кръста" с.Зорница
АБ-87 01.11.2017 г. пом.пл ПИ 1923 м."Игрището" с.Хотово
АБ-88 01.11.2017 г. пом.пл ПИ 1474 м."Стара гара" гр.Сандански
АБ-89 08.11.2017 г. ПЗ ПИ 65334.71.14 м."Долни орман" гр.Сандански
АБ-90 08.11.2017 г. ПЗ ПИ 65334.62.58 м."Топорков орман" гр.Сандански
АБ-91 23.11.2017 г. техн.акт ПИ 783, кв.81 м."Осрако" с.Катунци
АБ-92 23.11.2017 г. техн.акт ПИ 824,825,826 кв.76, УПИ I с.Катунци
АБ-93 23.11.2017 г. ПРЗ ПИ 003001 м."Лъките" с.Дамяница "Данидар консулт" ЕООД
АБ-94 27.11.2017 г. ПР УПИ III, IV,кв.9 изм.§8,ал.1, 2 ПР ЗУТ с.Хотово
АБ-95 27.11.2017 г. техн.акт им. 352, кв.3 доп.кад.пл. с нов им. с.Лешница
АБ-96 27.11.2017 г. ПЗ ПИ 000443 м."Попина лъка" с.Лиляново "Теленор България" ЕАД
АБ-97 29.11.2017 г. ПРЗ УПИ I, кв.128 гр.Сандански "Санел" АД
АБ-98 29.11.2017 г. ПЗ ПИ 000841 м."Попина лъка" с.Лиляново
АБ-99 29.11.2017 г. ПР УПИ I и II, кв.35 с.Дамяница
АБ-100 29.11.2017 г. ПЗ ПИ 000647 м."Попина лъка" с.Лиляново
АБ-101 29.11.2017 г. Поправка на Заповед № АБ-69/ 25.07.2017 г.
АБ-102 18.12.2017 г. Поправка на Заповед № АБ-97/ 29.11.2017 г.
АБ-103 18.12.2017 г. ПЗ ПИ 054004 м."Друма" с.Поленица "Трендафилов Транс и Синове" ЕООД
АБ-104 28.12.2017 г. ПРЗ ПИ 394, кв.15 с.Поленица
АБ-105 29.12.2017 г. ПР УПИ IV-2105, кв. 170 гр.Сандански "Тероар Панталей" ООД
АБ-106 29.12.2017 г. АНГ ПИ 2447, кв.26 с.Поленица Община Сандански