одобрен

SEBRA_09.06.20

Уникален идентификатор:  dcfd1afd-a6cd-4279-8fae-8979e6fe013a

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 10:20:25
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 10:20:25

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 8359.76
10 xxxx Издръжка 135 64786.12
18 xxxx Други разходи 7 10571.68
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 943.76
90 xxxx Възстановени приходи 1 250.84
Общо: 151 84912.16
По бюджетни организации
ОДЗГ Видин ( 0220050003 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 43 4081.01
18 xxxx Други разходи 5 61.57
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 248.1
Общо: 49 4390.68
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 337.36
Общо: 2 337.36
О Д З Г ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1831.01
18 xxxx Други разходи 1 22.11
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 337.65
Общо: 12 2190.77
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 358.01
Общо: 2 454.01
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 184.1
Общо: 2 184.1
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 248
Общо: 1 248
ОДЗГ Русе ( 0220180007 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 273
Общо: 1 273
ОДЗГ София област ( 0220230005 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2400.83
Общо: 4 2400.83
ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 34
Общо: 1 34
БАБХ ( 022250**** ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 632.38
10 xxxx Издръжка 58 49670.1
18 xxxx Други разходи 1 10488
90 xxxx Възстановени приходи 1 250.84
Общо: 61 61041.32
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 4364.77
Общо: 9 4364.77
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6360
10 xxxx Издръжка 1 700.61
Общо: 3 7060.61
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1367.38
Общо: 2 1367.38
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 09.06.2020 - 09.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 565.33
Общо: 2 565.33
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай