одобрен

Регистър на лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране

Уникален идентификатор:  dd138967-38c8-475a-9200-d03550857771

Описание:

Данните са генерирани към 08.06.2020 г.

напоо професионално образование центрове за информация и професионално ориентиране ципо

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 11:55:23
  • Създаден от: k_brozig
  • Последна промяна: 2020-06-19 11:55:23

лицензия|Име на ЦПО|област - код|област - наименование|община - код|община - наименование|населено място - код|населено място - наименование

201014003|"ЦИПО към Сдружение ""Колеж за работническо обучение"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
201014004|"ЦИПО към Сдружение с нестопанска цел ""Център за развитие - ТЕРА"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201014006|"ЦИПО към ""Левъл Ейч"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201114007|"ЦИПО към ФОНДАЦИЯ ""РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201114008|"ЦИПО към Сдружение ""ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ"""|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
201314009|"ЦИПО към Сдружение ""Конфедерация на независимите синдикати в България"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
201314010|ЦИПО към СТИЛ-Алтънджиян ЕООД|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
201314011|ЦИПО към Селфинвест ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201414012|ЦИПО към Никанор ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201414013|ЦИПО към ДП БГЦПО |22|София-град|220|Столична|68134|София
201414014|"ЦИПО към Фондация ""Разпространение на знание и социални дейности - Авицена"""|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
201414015|ЦИПО към ET Васил Чивийски-Клуб 90|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
201414016|"ЦИПО към ""Международна академия за кариерно развитие и ориентиране""ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201414017|"ЦИПО към ""Регионален център за професионална квалификация"" ООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
201414018|"ЦИПО към ""АВС-Е"" ЕООД"|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
201414019|"ЦИПО към "" РЕФЛЕКС СЪРВИС КОНСУЛТИНГ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201414020|"ЦИПО към ""Аполи Инвест"" ЕООД - гр. Плевен"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
201414021|ЦИПО към РОЯЛ-2006 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201414023|"ЦИПО към ""Даяна - Х"" ООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
201414024|"ЦИПО към Сдружение ""Научно технологичен съюз - Плевен"""|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
201414025|ЦИПО към ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201414026|"ЦИПО към ""СИЛВИ - ИНСС"" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201414027|"ЦИПО към ""ГИАРА"" ЕООД"|19|Силистра|183|Силистра|66425|Силистра
201414028|ЦИПО към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201414029|"ЦИПО към Сдружение ""Развитие на личността и човешките общности"""|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
201414030|"ЦИПО към ""Бейском"" ООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
201514031|"ЦИПО към ""Център ПРО"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201514032|ЦИПО към ВЕДАКОН ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201514034|"ЦИПО към ""Марицатекс""АД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201514035|"ЦИПО към ""ПЛАМ"" ЕООД"|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
201514036|"ЦИПО към ""ИнфоГруп БГ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201514037|ЦИПО към ИЮ Консулт ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201514039|"ЦИПО към ""Хармония 1"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201514040|"ЦИПО към ""Асилиънс"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201514041|ЦИПО към Драйв Консулт ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201614042|"ЦИПО към Сдружение ""Дружество за заетост на безработни лица - ДЕМО"""|22|София-град|220|Столична|12084|Волуяк
201614043|"ЦИПО към ""ЗГУРА-М"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201614044|"ЦИПО към ""Прометей-про""ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201614045|ЦИПО към ЗНАМ И МОГА ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201814046|ЦИПО към НЛП България ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София