одобрен

Регистър на Разрешителните и Регистрационните документи, издадени от РИОСВ Шумен през май 2020 г.

Уникален идентификатор:  dd44b4aa-f686-48f9-8518-42727995d0c1

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 14:45:37
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-06-25 14:45:37

Приложение № 43

към чл.28, ал.1
Списък на издадените разрешения/ регистрационни документи в т.ч. и на тези с прекратено действие или отнети за месец май 2020
Юридическото лице / едноличен търговец ЕИК Номер на разрешението/ регистрационния документ Дата на издаване
1 2 3 4
„Голдън фийлд“ ООД 201804294 № 15 – РД – 413 – 02 19.05.2020 г.
„Голдън фийлд“ ООД 201804294 № 15-ДО-275-07 15.05.2020 г.
„ЕМ ТРЕЙДИНГ 18“ ЕООД 205995142 № 15 – РД – 450 – 00 08.05. 2020 г.
„ДИМ-ТРАНС” ЕООД 127632858 № 15-РД-451-00 12.05.2020 г.
„СТРОИТЕЛ ВАРНА” ЕООД 204642495 № 15-РД-452-00 12.05.2020 г.
ОБЩИНА ОПАКА 000875824 15-РД-453-00 19.05.2020 г.