одобрен

Ресурс – Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Пазарджик през 2020 г.

Уникален идентификатор:  dd7c1560-8440-4056-b9dd-45a28126ff1c

Описание:

Ресурс – Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Пазарджик през 2020 г.

риосв-пазарджик ФПЧ10

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-27 09:50:18
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2020-04-10 11:01:25
  • Последно променил: petar_ivanov

Данни от лабораторен анализ

Код на пункт Име на пункт Показател Единица Дата I II III IV Макс.СЧ СД
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 01.01.2020 24
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 02.01.2020 29
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 03.01.2020 41
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 04.01.2020 14.1
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 05.01.2020 11.2
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 06.01.2020 18
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 07.01.2020 26
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 08.01.2020 49
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 09.01.2020 74
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 10.01.2020 107
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 11.01.2020 41
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 12.01.2020 65
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 13.01.2020 55
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 14.01.2020 95
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 15.01.2020 125
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 16.01.2020 57
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 17.01.2020 63
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 18.01.2020 60
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 19.01.2020 32
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 20.01.2020 26
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 21.01.2020 31
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 22.01.2020 32
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 23.01.2020 34
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 24.01.2020 76
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 25.01.2020 116
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 26.01.2020 99
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 27.01.2020 85
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 28.01.2020 49
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 29.01.2020 37
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 30.01.2020 17
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 31.01.2020 34
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 01.02.2020 28
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 02.02.2020 16
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 03.02.2020 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 04.02.2020 22
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 05.02.2020 6
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 06.02.2020 9.9
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 07.02.2020 13.2
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 08.02.2020 30
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 09.02.2020 62
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 10.02.2020 82
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 11.02.2020 13.1
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 12.02.2020 13.1
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 13.02.2020 27
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 14.02.2020 31
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 15.02.2020 37
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 16.02.2020 37
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 17.02.2020 58
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 18.02.2020 49
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 19.02.2020 50
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 20.02.2020 19
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 21.02.2020 16
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 22.02.2020 18
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 23.02.2020 33
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 24.02.2020 24
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 25.02.2020 46
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 26.02.2020 56
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 27.02.2020 13
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 28.02.2020 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 29.02.2020 24
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 01.03.2020 62
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 02.03.2020 73
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 03.03.2020 37
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 04.03.2020 11.7
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 05.03.2020 17
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 06.03.2020 33
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 07.03.2020 35
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 08.03.2020 14.1
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 09.03.2020 11.2
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 10.03.2020 12.6
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 11.03.2020 21
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 12.03.2020 24