одобрен

Регистър на заповеди за одобрен ПУП и ИПУП 2019

Уникален идентификатор:  dd858224-54ef-4237-9f95-3839a3f59427

ипуп пуп симеоновград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-03-28 19:04:40
  • Създаден от: pavlina_ilcheva
  • Последна промяна: 2019-03-28 19:04:40

РЕГИСТЪР

на заповеди за одобрение на ПУП и ИПУП
за 2019 г.

 По ред

Заповед

Решение на общински съвет

УПИ, квартал, населено място

ПУП или ИПУП

2019 г.

1

№ 8 / 04.01.2019 г.

 

УПИ V – 258 и УПИ VI – 257 в кв. 37 по плана на
с. Константиново

ИПУП-ПР

2

№ 9 / 04.01.2019 г.

 

УПИ I – 141 и УПИ II – 142 в кв. 13 по плана на


с. Тянево

ИПУП-ПР

3

№ 35 / 29.01.2019 г.

 

УПИ XV – 110 и УПИ XX – 111 в кв. 1 по плана на
гр. Симеоновград

ИПУП-ПР

4

№ 59 / 25.02.2019 г.

 

УПИ I – 1840 в кв. 1 по плана на

гр. Симеоновград

ИПУП-ПР