одобрен

Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за телевизионни мрежи / Радиочестотен спектър за телевизионни мрежи с местно покритие

Уникален идентификатор:  ddb344a0-f910-49f5-86c7-aba5d283ed9c

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:132021:1888682384594827::NO::P132021_ADV,P132021_REGION_CONTROL,P132021_X:0,0,1

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XML

  • Създаден на: 2016-06-08 11:42:10
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:49:21
  • Последно променил: zasenova