одобрен

Отчет за изразходени средства за компенсация от намалени приходи за транспорт за 2018г.

Уникален идентификатор:  dde12a8b-9ff3-468c-9499-4fa8912a416c

Описание:

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2018г.
Допълнителна информация може да бъде проследена на адрес:
https://www.burgas.bg/bg/info/index/302

2017 2018 бургас община отчет приходи средства транспорт конмпенсация намалени

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-05 10:50:51
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-05 10:53:55
  • Последно променил: ivanka_kasarova

№ по ред

Превозвач (наименование, ЕИК,седалище и адрес на управление)

Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт (общо)

ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери (общо) служители по чл.19 т.7 деца и ученици до 16 години
1 2 3 4 5 6
1 "БУРГАСБУС" ЕООД, ЕИК 812114464, гр.Бургас, ул."Индустриална" №1 1310952.39 856549 14956.3 1158361
2 "М-БУС" ООД, ЕИК 102638045, гр.Бургас, ул. „Крайезерна” № 113 82811.76000000001
3 "КОНКОРД -7" ЕООД, ЕИК 147039210, гр.Поморие, ж.к."Свобода" бл.17 вх.А ет.5 ап.13 8079.84
4 "СОЗОПОЛ БУС" ООД ЕИК 102842546 гр.Созопол ул."Рила" №7 4361.53
5 "ДИАНА- 98" ЕООД ЕИК202445225 гр.Камено 2873.54
6 КООПЕРАЦИЯ "МИНИБУС ЕКСПРЕС - НЕСЕБЪР" , ЕИК 102647820, гр. Несебър, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 35-А 6830.13
7 "ГЛОБАЛ БИОМЕТ" ЕООД ЕИК 121446525 гр.София ул."Васил Априлов" №12 673.82
8 "БУРГАСВОЛАН" ЕООД ЕИК 201614124 гр.Бургас, кв.Банево, ул."Н.Камбов" №10 2486.99
9 СУ"ХРИСТО БОТЕВ" , ЕИК 000042889, гр.Бургас, кв.Черно море 9394.68
10 СУ"ИВАН ВАЗОВ" , ЕИК 000042540, гр.Бургас,ул."Хр.Ботев" №42 4153.8
11 ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" , ЕИК 000043222 , общ.Бургас, с. Маринка, ул. "Хр. Ботев" №5
12 ПГ по ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" , ЕИК 000044203, гр.Бургас, бул."Ст. Стамболов" №69 25557.4
13 ПГСИ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" ЕИК 000044502, гр.Бургас, к-с "Зорница" бл.46 2881.32
14 ПГСАГ "Кольо Фичето" ЕИК 000044178, гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" 69 4009.5
15 Неизразходвани средства към 31.12.2018 г. 29251
27.02.2019г.
ЗЛАТИНА КАРАИВАНОВА ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Директор "Бюджет и финанси" Кмет на Община Бургас
Изготвили:
Гинка Драгнева, гл.експерт ИСД
Гл.експерт в дирекция "Икономика и стопански дейности"
Ирена Кънева
Ст. счетоводител в отдел "Финансово- счетоводни дейности"